Praca Tychy Praca Tychy

tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 7 lutego 2020
  • 10 lutego 2020

10 lutego ruszy rekrutacja do publicznych przedszkoli i szkół

10 lutego w Tychach rusza rekrutacja do publicznych placówek oświatowych. Przedszkola, szkoły podstawowe, w tym Sportowa Szkoła Podstawowa, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I - stopnia, będą przyjmować zapisy na rok szkolny 2020/2021.

O przyjęcie na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach niepublicznych mogą ubiegać się dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe na terenie Miasta Tychy. Rekrutacja przeprowadzana jest w oparciu o kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe oraz kryteria określone w uchwale Rady Miasta Tychy z 12 grudnia 2019 r.

- Pierwszeństwo, jak wynika z przytoczonej ustawy mają dzieci z rodzin wielodzietnych, objęte pieczą zastępczą, niepełnosprawne lub takie, gdzie niepełnosprawność dotknęła jedno lub oboje rodziców lub rodzeństwo, kandydaci wychowywani samotnie w rodzinie. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na tym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami brane będą pod uwagę kryteria określone w Uchwale Rady Miasta Tychy - mówi Dorota Gnacik, Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.

Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, uwzględnionego w procesie rekrutacji, należy wypełnić elektronicznie formularz wniosku dostępny na stronie przedszkola-tychy.nabory.pl/ lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który można pobrać w dowolnej placówce jak również wydrukować z w/w strony. We wniosku można wskazać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Wniosek wypełniony i wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru (tj. wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 10 do 24 lutego 2020 r.

- Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat - dodaje dyrektor Gnacik.

Tak jak w przypadku przedszkoli, do klas pierwszych szkół podstawowych zapisy także ruszają 10 lutego 2020 r. W tym przypadku obowiązuje tzw. rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Aby zapisać dziecko do szkoły wystarczy wypełnić elektronicznie formularz ZGŁOSZENIA dostępny na tyskim portalu oświatowym www.oswiata.tychy.pl w zakładce REKRUTACJE, a po wypełnieniu wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej.

Istnieje również możliwość zapisania dziecka do szkoły pozaobwodowej w sytuacji, gdy rodzeństwo kandydata już do niej uczęszcza. W przypadku zapisywania dziecka do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 lub Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach rejonizacja nie obowiązuje, ale obowiązują odpowiednio próby sprawności fizycznej lub uzdolnień muzycznych.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegających się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego Rodzic powinien zgłosić się wraz z dokumentami bezpośrednio do placówki z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, którą jest zainteresowany.

Składanie dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych potrwa od 10 do 28 lutego 2020 roku. Szczegółowe informacje o terminach kolejnych etapów postępowania zamieszczone są na stronie sp-tychy.nabory.pl/

BM / tychy.info, źródło: UM Tychy

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.