tychy.info

Reklama

Wiadomości

 • 7 lutego 2020
 • 16 marca 2020

Zmiany terminów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół

Zmianie ulegają terminy związane z potwierdzaniem przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola woli uczęszczania oraz podaniem do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Reklama

W związku z podjęciem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach oświatowych, informujemy, że w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2020/2021 termin podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów i niezakwalifikowanych nie ulega zmianie - 13 marca o godz. 10:00.

Zmianie ulegają terminy związane z potwierdzaniem przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola woli uczęszczania oraz podaniem do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:
 • Potwierdzanie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania (złożenie pisemnego potwierdzenia woli) - 27 marca - 2 kwietnia do godz.15:00
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 3 kwietnia godz.10:00


Zmianie ulegają również terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do szkół podstawowych.

Nabór do klas I szkół podstawowych:
 • Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej - do 30 marca do godz. 13.00
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 31 marca do godz. 10.00
 • Potwierdzanie przez rodzica/opiekuna kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania do danej szkoły - do 3 kwietnia do godz. 15.00
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 6 kwietnia do godz. 15.00


Nabór do oddziałów sportowych klas IV:
 • Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klas IV sportowych - do 6 kwietnia
 • Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej - do 8 kwietnia do godz. 14.00
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - do 8 kwietnia do godz. 15.00


Nabór do oddziałów dwujęzycznych klas VII:
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami - od 2 marca od godz. 8.00 do 27 marca do godz. 15.00
 • Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi - do 6 kwietnia
 • Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych - do 16 kwietnia do godz. 15.00

BM / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.