Praca Tychy Praca Tychy

tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 17 stycznia 2020

MASTER: trwa rozbudowa instalacji fermentacji beztlenowej o moduł BIO

W należącym do MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach rozpoczęła się realizacja nowej inwestycji - rozbudowa instalacji fermentacji beztlenowej o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie.

Rozbudowa instalacji fermentacji beztlenowej o moduł BIO w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach · fot. MASTER


Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wynosi ok. 6,6 mln zł. Inwestycja jest dofinansowana w kwocie 4,1 mln zł z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Umowa w tej sprawie z Urzędem Marszałkowskim została podpisana 12 lutego 2019 r. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów komunalnych oraz zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez umożliwienie dozowania odpadów biodegradowalnych do procesu fermentacji oraz dostosowanie technologii do unijnych przepisów prawa.

Budowa hali, w której zainstalowana zostanie linia technologiczna modułu przygotowania odpadów biodegradowalnych, już trwa. Roboty wykonuje wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Budowlane MAAL Sp. z o.o. z Żor. Zakończenie prac zaplanowane jest w maju 2020 r. Koszt tej części inwestycji wynosi 1,6 mln zł.

Drugim wykonawcą inwestycji jest wyłonione w przetargu Konsorcjum firm: Arcon Polska Sp. z o.o. - lider oraz SJ Construction Sp. z o.o. Zadaniem tych firm jest dostawa i montaż, wraz z usługami dodatkowymi linii technologicznej modułu przygotowania odpadów biodegradowalnych. Ta część inwestycji, zrealizowana powinna zostać również do końca maja 2020 r. a jej koszt to ok. 4,6 mln zł.

Rozbudowa instalacji fermentacji beztlenowej o moduł BIO w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach
Rozbudowa instalacji fermentacji beztlenowej o moduł BIO w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach · fot. MASTER


Master-Odpady i Energia Sp. z o.o. ubiegając się o dofinansowanie planowanej inwestycji przedstawiła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego projekt pn. „Rozbudowa instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w ramach istniejącej fermentacji beztlenowej zlokalizowanej na terenie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach”. Wniosek został wybrany do dofinansowania w ramach środków na wsparcie inwestycji w obszarze ochrony środowiska i efektywnego wykorzystywania zasobów dostępnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.

Projekt inwestycji obejmuje budowę hali, w której zainstalowane zostaną urządzenia służące do przygotowania do dalszej obróbki zbieranych selektywnie odpadów kuchennych. Umożliwi to wykorzystanie ich w procesie fermentacji beztlenowej w istniejącej instalacji przetwarzania frakcji biodegradowalnej wydzielonej z odpadów zmieszanych. Inwestycja przyczyni się również do zwiększenia przez firmę Master produkcji energii odnawialnej wytwarzanej z biogazu.

Szacuje się, że na terenie ośmiu gmin (Tychy, Bieruń, Lędziny, Imielin, Chełm Śląski, Bojszowy, Kobiór i Wyry), z których odpady trafiają do tyskiego zakładu odzysku odpadów, będzie można rocznie zebrać ok. 10 tys. ton odpadów kuchennych.

rozbudowa instalacji fermentacji beztlenowej o moduł BIO


Konieczność selektywnego zbierania odpadów kuchennych wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Obecnie gminy są zobowiązane do rozszerzania zakresu selektywnego zbierania, a tym samym stworzenia możliwości przetwarzania odpadów o bioodpady, do których zgodnie z interpretacjami Ministerstwa Środowiska zalicza się też m.in. odpady spożywcze, kuchenne z gospodarstw domowych, jak również przeterminowaną żywność.

BM / tychy.info, źródło: Master

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.