Praca Tychy Praca Tychy

tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 16 stycznia 2020
  • 3 lutego 2020

Kiedy rusza kwalifikacja wojskowa i jakie roczniki obejmuje?

W tym roku przed powiatową komisją lekarską staną poborowi z rocznika 2001. Tyszanie będą mieli kilkanaście dni na stawienie się do kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa dla młodych tyszan odbędzie się w dwóch terminach. Pierwszy rozpocznie się 18 marca i potrwa do 7 kwietnia, zaś drugi termin przypada na dni 14-16 kwietnia. Mężczyźni, którzy podlegają obowiązkowi stawienia się przed PKL muszą pojawić się w siedzibie komisji przy ul. Ciasnej 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-17:30.

Tym razem do obowiązkowej rejestracji i otrzymania określonej kategorii zdolności do służby wojskowej podejdą mężczyźni urodzeni w 2001 roku i w latach 1996-2000, którzy dotychczas nie uzyskali kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto, przed komisją lekarską muszą stanąć poborowi z roczników 1999 i 2000, którzy wcześniej zostali uznani przez PKL za czasowo niezdolnych do pełnienia służby wojskowej.

Rejestracja zostanie otwarta także dla kobiet urodzonych w latach 1996-2001, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby w wojsku i podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (m.in. studentki kończące w roku akademickim 2019/2020 naukę na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych).

Jakie dokumenty trzeba przedłożyć komisji lekarskiej? Podstawa to dowód osobisty lub dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport), aktualna fotografia bez nakrycia głowy o wymiarach 3x4 cm, a także świadectwa potwierdzające posiadane wykształcenie bądź pobieranie nauki i uzyskane kwalifikacje zawodowe. Istotne jest zabranie dokumentacji medycznej wraz z wynikami specjalistycznych badań ważnych przez 12 miesięcy od ich wykonania. Informacje w nich zawarte będą kluczowe dla powiatowej komisji lekarskiej, która decyduje o kategorii, jaka zostanie przyznana kandydatowi do służby.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia, albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

BM / tychy.info

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.