Praca Tychy Praca Tychy

tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

 • 22 stycznia 2020

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

W 2020 roku mieszkańcy Tychów, podobnie jak w latach ubiegłych mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pomoc będzie świadczona w pięciu punktach na terenie miasta w wyznaczonych godzinach. Poniżej szczegóły dotyczące tej formy wsparcia oraz tego, kto i kiedy może z bezpłatnej pomocy prawnej w mieście skorzystać.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego i złoży w tej sprawie pisemne oświadczenie.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Osoba udzielająca pomocy prawnej:
 • poinformuje Cię o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących Ci uprawnieniach lub o spoczywających na Tobie obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
 • wskaże sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego
 • sporządzi projekt pisma w powyższych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformuje Cię o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?


Osoba świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:
 • podejmuje działania dostosowane do Twojej indywidualnej sytuacji zmierzające do podniesienia świadomości oraz przysługujących Ci uprawnieniach lub spoczywających na Tobie obowiązkach
 • udzieli wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzi wspólnie z Tobą plan działania i pomoże w jego realizacji


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady:
 • dla osób zadłużonych
 • z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Na czym polega nieodpłatna mediacja?

Osoba prowadząca postępowanie mediacyjne:
 • poinformuje Cię o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów
 • wspólnie z Tobą przygotuje projekt umowy o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji
 • wspólnie z Tobą przygotuje projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
 • przeprowadzi mediację
 • udzieli pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem


Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc


Jak się przygotować?

Przygotuj i zabierz ze sobą wszystkie dokumenty, które dotyczą Twojego problemu - jeśli takie masz.

Jak się zapisać?

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty - zgłoszenia dokonasz telefonicznie pod nr telefonu (32) 776-32-07 w godzinach pracy Urzędu:
 • poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:30
 • czwartek: 7:30-17:30
 • piątek: 7:30-13:30


Poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych oraz porad obywatelskich. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Aby uzyskać bliższe informacje, zadzwoń pod numer telefonu podany do zapisów.

Gdzie i kiedy można skorzystać ze wsparcia?

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, udzielane są 5 dni w tygodniu przez 4 godziny, w następujących lokalizacjach:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

BM / tychy.info, źródło: UM Tychy

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.