Wiadomości

  • 13 grudnia 2019
  • wyświetleń: 5108

Budżet miasta na 2020 rok przyjęty. Prawie 300 mln zł na inwestycje

12 grudnia na sesji Rady Miasta Tychy jednogłośnie została przyjęta uchwała budżetowa na 2020 rok. Konstrukcja budżetu oraz prognozy finansowej na najbliższe lata w związku z koniecznością dostosowania się m.in. do zmieniającego się prawa i nowych obowiązków nakładanych na samorządy była jednak dużym wyzwaniem.

- To będzie dobry, ale trudny budżet, gdyż w tym roku skala zadań nałożonych na samorządy jest olbrzymia. Zawsze dokładano nam zadań i niemal nigdy nie szły za tym pieniądze adekwatne do poniesionych kosztów, co jest przecież zagwarantowane konstytucją, ale w tym roku skala jest tak duża, że muszę od tego zacząć swoje wystąpienie - tymi słowami zwrócił się do radnych obecnych na sesji Andrzej Dziuba - prezydent Tychów.

- Bardzo dobrze, że obniża się podatki, że ułatwia się życie młodym, tylko że to wszystko w połowie dzieje się kosztem samorządów. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, coraz wyższe koszty funkcjonowania oświaty (nie rekompensowane w pełni przez subwencję oświatową), wyższe koszty energii (w stosunku do 2018r. wzrost o ok. 60%), w końcu podwyższenie płacy minimalnej do 2.600zł brutto i niewliczanie do niej dodatku stażowego znacznie wpłynęły na możliwości finansowe miasta - kontynuował prezydent.

Z tytułu obniżenia podatku PIT i wprowadzonych ulg, jak szacują tyscy urzędnicy do budżetu miasta wpłynie w przyszłym roku 8 milionów złotych mniej. Podniesienie płacy minimalnej będzie kosztowało ponad 4,5 miliona złotych, większość tej kwoty ( 3,5 mln) dotyczy wynagrodzeń w oświacie. Zmniejszą się także dochody w budżecie gminy w związku ze zmianami w przepisach podatkowych (m.in. podatku od nieruchomości, zwolnienie od podatku od nieruchomości całych działek ewidencyjnych należących do podmiotów gospodarczych, po których przebiegają linie kolejowe czy przekształcenie wieczystego użytkowania we własność). Skala zadań nałożonych na samorządy powoduje to, że w budżecie miasta w przyszłym roku, jak szacują tyscy urzędnicy, jest ok. 50 milionów złotych mniej.

Dochody miasta w przyszłym roku zaplanowano w kwocie 985,1 mln zł, zaś wydatki w kwocie 1.101,4 mln zł, z czego wydatki bieżące 804,2 mln zł tj. 73% budżetu, a wydatki majątkowe 297,2 mln zł tj. 27%. Deficyt budżetu wyniesie 116,2 mln zł i zostanie pokryty planowanymi przychodami z kredytu i pożyczek w kwocie 105,9 mln zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 10,3 mln zł.

- W porównaniu do roku 2019 wydatki bieżące rosną o 74,8 mln zł, co wynika głównie z rozszerzenia rządowego programu Rodzina 500+ i przyznania świadczenia wychowawczego również na pierwsze dziecko bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Wydatki na ten cel pokrywane z dotacji z budżetu państwa na 2020r. zaplanowano w wysokości 138,9 mln zł przy 95,1 mln zł zaplanowanych na ten cel w 2019r. Widzimy więc wzrost o 43,8 mln zł - mówi Urszula Dryka - Skarbnik Miasta Tychy

Znacznie wzrosły także wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i wychowania. Na ten cel (bez wydatków na remonty placówek i projekty unijne) zaplanowano w przyszłorocznym budżecie o 24,2 mln zł więcej niż w roku bieżącym.

Największą część wydatków bieżących stanowią środki przeznaczone na zadania z zakresu oświaty i wychowania (35,8%), pomocy społecznej i rodziny (28%) oraz transportu pasażerskiego i utrzymania dróg wraz z oświetleniem (9,3%).

Na wydatki z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano 287,9 mln zł, z czego na remonty 3,6 mln zł, a na projekty unijne 2,4 mln zł.

- Wysokość przyznanej subwencji oświatowej wynosi 169 mln zł, co stanowi wzrost o 16,8 mln zł. Z założenia powinien on uwzględnić przechodzące na 2020 r. skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli (o 9,6%) wprowadzone od 1 września 2019r. Jednakże już w 2019r. zaplanowana przez Ministerstwo subwencja nie pokryła w całości skutków tych podwyżek. Dopłata miasta za okres wrzesień - grudzień br. wyniosła ok. 1,3 mln zł przy subwencji na poziomie 2,7 mln zł czyli 1/3 skutków finansowych decyzji rządu poniosło miasto - dodaje prezydent Dziuba.

W związku z tym dopłata miasta do zadań oświatowych rośnie w 2020r. o 8,5 mln zł i wyniesie już 96,8 mln zł. Dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty wyniosą 48,1 mln zł, czyli o 2,6 mln zł więcej niż w 2019r. Kwota ta nie pokrywa jednak w pełni zgłoszonych potrzeb. W trakcie 2020r. zostanie ona uzupełniona o ok. 5,5 mln zł. Tym samym przy wzroście subwencji na 2020r. o 16,8 mln zł dopłata gminy wzrośnie o 14 mln zł.

Łączna wartość remontów zaplanowanych w budżecie 2020r. wynosi 25 mln zł i obejmuje głównie: remonty dróg - 11,8 mln zł, remonty placówek oświatowych - 3,6 mln zł, remonty obiektów sportowych - 2,2 mln zł, remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych realizowane przez MZBM - 1,8 mln zł, remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków -1,6 mln zł oraz remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego - 1 mln zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 297,2 mln zł. W ramach tych środków zostanie m.in. przeprowadzona termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji, termomodernizacja 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych: przy pl. Św. Anny oraz przy pl. Wolności 2, zostaną także wybudowane i przebudowane drogi, chodniki ( np. ul. Orzechowa) oraz ścieżki rowerowe (ul. Dmowskiego, ul. Grota Roweckiego). Zostanie zrealizowanych także 18 zadań inwestycyjnych w ramach „Budżetu Obywatelskiego” na 2020 rok.

Największymi inwestycjami drogowymi realizowanymi w najbliższych latach będą:

Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem - koszt ok. 120 mln zł
(85 % wyniesie dofinansowanie z UE). Zadanie planowane do realizacji w dwóch kolejnych latach. Zakres zadania obejmuje m.in. stworzenie systemu centralnego zarządzania i sterowania sygnalizacjami świetlnymi. W ramach zadania przebudowane zostaną wszystkie skrzyżowania posiadające sygnalizację świetlną, z czego na wielu z nich całkowicie przebudowane zostaną konstrukcje drogowe. Nad pracą całego systemu czuwać będzie Centrum Sterowania Ruchem zlokalizowane na Stadionie Miejskim, które pracować będzie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej - 24,7 mln zł.
Zostało do wykonania 15 % zakresu inwestycji. Wartość ogółem zadania (razem z odszkodowaniami za grunty przejęte pod budowę) wynosi 134 mln zł, z czego udział środków unijnych wynosi łącznie prawie 92,3 mln zł.

Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską - zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2022.
Łączne środki zabezpieczone w tych latach to 15,3 mln zł. Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 1,2 km, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, zatok autobusowych, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i oświetlenia.

Oprócz tego planowana jest budowa ulic Piaskowej i Palmowej, rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów, przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP wraz z budową kładki pieszo-rowerowej oraz budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej w roku 2020.

W ramach wydatków na gospodarkę mieszkaniową w latach 2020-2022 zabezpieczono łącznie środki w wysokości 38,6 mln zł. Wśród planowanych zadań znalazły się m. in. budowa przez spółkę Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 28,3 mln zł (W sumie powstanie 114 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 5.566 m2) oraz termomodernizacja wraz z modernizacją 10 budynków mieszkalnych w dzielnicy „Osada” - 4,2 mln zł, Całkowity koszt inwestycji to 11,1 mln zł, z czego pozyskane środki unijne to 6 mln zł.

Na zadania dotyczące oświetlenia miasta w latach 2020-2022 zabezpieczono środki w łącznej wysokości 33,5 mln zł.

ab / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.