Reklama

Wiadomości

  • 13 grudnia 2019
  • wyświetleń: 1439

Rada ekspertów wypracuje rekomendacje dla transportu w Metropolii

Identyfikacja problemów związanych z funkcjonowaniem transportu zbiorowego oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań - to główne zadania Rady Metropolitalnego Transportu Publicznego, która powstała przy zarządzie GZM. Podczas pierwszego posiedzenia w środę (11 grudnia) wręczono nominacje.

Rada Metropolitalnego Transportu Publicznego - 11.12.2019 · fot. Metropolia GZM


Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, który będzie udzielał zarządowi GZM merytorycznego wsparcia w zakresie funkcjonowania transportu publicznego.

- Członkami Rady są osoby reprezentujące różne środowiska, posiadające wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe - mówi Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM. - Będą nam doradzać przedstawiciele przedsiębiorstw komunikacji publicznej, naukowcy, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, a także reprezentanci samorządów lokalnych. Szczególnie zależy nam na opiniach osób niepełnosprawnych, ich przedstawiciele również są w Radzie. Dzięki tej różnorodności możemy wszechstronnie spojrzeć, uwzględniając różne punkty widzenia, na problemy, które chcemy rozwiązać. To bardzo ważne, gdyż w centrum zmian, w tak wrażliwym systemie jak transport publiczny, stoi zawsze pasażer - dodaje.

Rada zajmie się analizą głównych problemów komunikacyjnych na obszarze GZM, a także będzie rekomendować sposoby ich rozwiązania. Ma także monitorować działania Metropolii związane z komunikacją publiczną i rozpoznawać bariery, które ograniczają jej efektywność.

Przedmiotem prac Rady mogą być zagadnienia związane m. in. z integracją komunikacji, węzłami przesiadkowymi, taryfą biletową, bezpieczeństwem i ekologią w transporcie, czy rozwiązaniami dla osób z niepełnosprawnościami - w tym słabowidzących i niewidomych.

Podczas spotkań przedstawiciele Rady będą wypracowywać warianty rozwiązywania problemów komunikacyjnych. Ostateczne rekomendacje będą przedkładane zarządowi GZM w formie uchwał.

Rada ds. transportu może liczyć od 20 do 30 członków, którzy są powoływani i odwoływani przez zarząd GZM. Przewodniczącym nowego organu został prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, prorektor Politechniki Śląskiej.

BM / tychy.info

źródło: GZM - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.