Praca Tychy Praca Tychy

tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 9 października 2019

Jak uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Materiał partnera:

Certyfikat Kompetencji Zawodowych można uzyskać jedynie po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego. Mimo iż istnieją wyjątki, określone w polskich przepisach, większość osób zajmujących się zawodowo transportem drogowym ma obowiązek posiadania tego dokumentu. Przede wszystkim chodzi o przedsiębiorców oraz osoby zarządzające firmami przewozowymi.

Jak uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych?


Implementacja do polskiego systemu prawnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 spowodowała konieczność uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób i rzeczy w ruchu krajowym oraz międzynarodowym. Aby uzyskać licencję, niezbędne jest pozytywne zdanie egzaminu, przeprowadzanego przez powołane komisje, w kilku miastach w kraju.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych egzaminCertyfikat Kompetencji Zawodowych to egzamin państwowy, którego charakter określają przepisy. Sprawdzian przeprowadzany jest w formie pisemnej, przez komisję powołaną przez Instytut Transportu Samochodowego. Egzamin składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest test, obejmujący 64 pytania z zakresu znajomości przepisów i zasad dotyczących transportu drogowego. Drugą stanowią zadania problemowe, które kandydat musi rozwiązać.

Kto potrzebuje Certyfikat Kompetencji Zawodowych? Przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu osób lub rzeczy. Właściciel firmy nie musi posiadać tego świadectwa, jeśli zatrudnia do zarządzania osobę, która legitymuje się certyfikatem. Dokument wymagany jest również od spedytorów. Przepisy pozwalają także na wyłączenie spod obowiązku zdania egzaminu osób, które ukończyły studia - w tym podyplomowe - obejmujące w programie nauczania zagadnienia określone we wspomnianym wcześniej Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady.

Kurs Certyfikat Kompetencji ZawodowychAby przystąpić do egzaminu, kandydat zobowiązany jest złożyć kompletny wniosek do Instytutu Transportu Samochodowego, w którym proponuje termin przeprowadzenia egzaminu. Dokument powinien zostać złożony na nie mniej niż 14 dni przed planowaną datą sprawdzianu. Komisje, powołane przez ITS, przeprowadzają egzaminy w wybranych miastach w Polsce, dlatego też warto wybierać lokalizacje bliskie miejscu zamieszkania kandydata.

Odpowiednie przygotowanie się do egzaminu jest kluczowe. Pomocny w tym zakresie jest Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych, obejmujący zagadnienia teoretyczne i praktyczne, z którymi kandydat będzie musiał zmierzyć się podczas państwowego sprawdzianu. CKZ Coaching prowadzi szkolenia dla osób ubiegających się o certyfikat, opierając je na wieloletnim doświadczeniu trenerów oraz autorskich materiałach szkoleniowych. Dzięki temu efektywnie można ugruntować dotychczasową wiedzę i z sukcesem podejść do egzaminu państwowego.

Zdobycie licencji umożliwiającej prowadzenie działalności w zakresie przewozu osób, rzeczy czy spedycji to prawny obowiązek. Aby go spełnić, należy zdać państwowy egzamin, do którego przygotowują szkolenia Certyfikat Kompetencji Zawodowych, systematyzujące i gruntujące posiadaną wiedzę. Dzięki nowoczesnemu i praktycznemu podejściu do zagadnień egzaminacyjnych, CKZ Coaching pomaga swoim Kursantom w rzetelnym przygotowaniu się do państwowego sprawdzianu. Szkolenia prowadzone są w różnych miastach, aby umożliwić kandydatom wybór najdogodniejszej dla nich lokalizacji.