Wiadomości

  • 13 września 2019
  • wyświetleń: 1745

Stypendia dla uczniów - ostania szansa na złożenie wniosku

Do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, stypendium "Tyskie Orły", stypendium " Lider Zawodu", a do 16 września o przyznanie wyprawki szkolnej.

Do połowy września można składać wnioski o przyznanie:
  • stypendium szkolnego - stanowiącego pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł.
  • stypendium "Tyskie Orły" - o stypendium mogą ubiegać się uczniowie pobierający naukę na terenie miasta Tychy w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczający odpowiednio do: szkoły podstawowej z wyłączeniem klas I-III, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej, posiadający co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, średnią ocen co najmniej 4,75 oraz znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne.
  • stypendium "Lider Zawodu" - stypendium dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe posiadający znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie.
  • wyprawki szkolnej - w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2019 r., stanowiącego pomoc dla uczniów z niepełnosprawnościami, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych oraz szkoły przysposabiającej do pracy. Pomoc polega na dofinansowaniu zakupu podręczników. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły.


Szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Tychach.

ab / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.