Wiadomości

 • 13 września 2019
 • wyświetleń: 1076

Akademia Techniczno-Humanistyczna - studia w dobrym miejscu

Artykuł sponsorowany:

Maturzyści, którzy odbiorą dziś świadectwa mają jeszcze czas na to, żeby wybrać dla siebie odpowiedni kierunek studiów. W Akademii Techniczno-Humanistycznej rekrutacja trwa do 30 września.

Jedyna w regionie uczelnia państwowa zaprasza na następujące kierunki: • automatyka i robotyka,
 • informatyka,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • budownictwo,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria środowiska,
 • ochrona środowiska,
 • transport,
 • zarządzanie ,
 • analityka i komunikacja w biznesie,
 • socjologia,
 • filologia (angielska, hiszpańska, słowiańska),
 • filologia polska,
 • pedagogika,
 • pedagogika (specjalność resocjalizacja),
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • pielęgniarstwo,
 • ratownictwo medyczne.

Więcej o rekrutacji na studia można dowiedzieć się odwiedzając stronę http://www.rekrutacja.ath.bielsko.pl.ATH


Dydaktyka jest ważnaAkademia Techniczno-Humanistyczna kształci na pięciu wydziałach, oferując 18 kierunków studiów. We wszystkich dziedzinach kształci bardzo dobrze przygotowana kadra naukowa.

Dostosowując standardy do wytycznych nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, a także obserwując potrzeby dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, Akademia opiera proces kształcenia na nowoczesnej dydaktyce. Z kolei bogata współpraca z wieloma instytucjami gospodarczymi i wiodącymi firmami w regionie, przyczynia się do szerokiej oferty staży i praktyk. Dzięki temu, już podczas studiów, studenci niejednokrotnie mają możliwość wyboru pracodawcy.

W ramach kształcenia uczelnia oferuje wyjazdy zagraniczne. Dzięki programowi Erasmus+ studenci mogą zrealizować część swojego programu studiów na uczelniach w innych kraju biorących udział w programie.

Co dla studentówW Akademii działają liczne koła naukowe skupiające młodych inżynierów, humanistów, ratowników i menadżerów. Studenci zdobywają nagrody w prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach oraz zajmują czołowe miejsca w mistrzostwach Polski. Można tu wymienić między innymi: prestiżowy konkurs o nagrodę FCA, liczne sukcesy koła informatycznego RESET w konkursach robotycznych, mistrzostwo w Ogólnopolskich Zawodach Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym. Studenci organizacją również konferencje naukowe, jak chociażby Międzynarodową Konferencję Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”, która miała już osiem edycji i corocznie skupia środowiska naukowe z Polski i zagranicy.

W ramach działalności Koła Naukowego HORYZONT odbywają się częste podróże tropami literatury i kultury, między innymi do Pragi, Wiednia, Budapesztu i Lwowa.

W Akademii działa także Chór ATH, który co roku zdobywa prestiżowe nagrody i grand prix.

Studenci zainteresowani sportem mogą realizować swoje pasje w Akademickim Związku Sportowym. Od lat wysoko kwalifikujemy się w rankingach sportu akademickiego. Już niebawem na terenie kampusu ATH zostanie oficjalnie otwarta wyczekiwana od lat nowoczesna hala sportowa.

ATH


Absolwenci na rynku pracyW najnowszym Rankingu Uczelni Akademickich 2019, Akademia Techniczno-Humanistyczna, wśród uczelni w Polsce, zajęła wysokie 18. miejsce w kategorii Ekonomiczne Losy Absolwentów. Kryterium mierzone jest wskaźnikiem wysokości zarobków absolwentów danej uczelni oraz wskaźnikami ich zatrudnienia według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS.

Z badań wynika, że absolwenci Akademii Techniczno-Humanistycznej doskonale radzą sobie finansowo. Jest to rezultat bogatej oferty edukacyjnej Uczelni, staży i praktyk podejmowanych we współpracy z biznesem, a także możliwościami rozwijania naukowych pasji studentów w licznych kołach naukowych i organizacjach studenckich. W kreowaniu kariery zawodowej bardzo pomocne jest Biuro Karier ATH, które organizuje liczne szkolenia i warsztaty z doradztwa zawodowego, a także, cieszące się dużym zainteresowaniem, Targi Pracy.

Terminy rekrutacjiRejestracja na studia wyższe (pierwszego oraz drugiego stopnia) prowadzona jest w sposób ciągły w terminie od 3 czerwca br. do 30 września br. Cykle rekrutacyjne na dany kierunek studiów, będą odbywały się do momentu podjęcia przez Komisję Rekrutacyjną decyzji o zakończeniu rekrutacji.