Praca Tychy Praca Tychy

tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 10 września 2019

Można składać wnioski o stypendia i wyprawkę szkolną

Do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, stypendium "Tyskie Orły", stypendium " Lider Zawodu" oraz do 16 września o przyznanie wyprawki szkolnej.

Do połowy września można składać wnioski o przyznanie:  • stypendium szkolnego - stanowiącego pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł. Więcej informacji
  • stypendium "Tyskie Orły" - o stypendium mogą ubiegać się uczniowie pobierający naukę na terenie miasta Tychy w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczający odpowiednio do: szkoły podstawowej z wyłączeniem klas I-III, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej, posiadający co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, średnią ocen co najmniej 4,75 oraz znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Więcej informacji
  • stypendium "Lider Zawodu" - stypendium dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe posiadający znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie. Więcej informacji
  • wyprawki szkolnej - w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2019 r., stanowiącego pomoc dla uczniów z niepełnosprawnościami, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych oraz szkoły przysposabiającej do pracy. Pomoc polega na dofinansowaniu zakupu podręczników. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły. Więcej informacji

BM / tychy.info, źródło: Tyski Portal Oświatowy

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.