Reklama

Wiadomości

  • 4 września 2019
  • 5 września 2019
  • wyświetleń: 6331

Ogromne braki kadrowe w Szpitalu Wojewódzkim

Na oddziałach deficyt lekarzy, braki wśród pielęgniarek i personelu medycznego. Czy ciągłość pracy zostanie zachowana w największej placówce medycznej w mieście?

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez
Ogromne braki kadrowe w Szpitalu Wojewódzkim · fot. www.facebook.com/pg/Wojewódzki-Szpital-Specjalistyczny-Megrez-Sp-


Braki kadrowe dotyczą szeregu lekarzy specjalistów, pielęgniarek i położnych, pracowników personelu medycznego i porządkowego. Działający od wielu dekad Szpital Megrez nie jest wyjątkiem w kwestii deficytu pracowników - wiele placówek medycznych w regionie zmaga się z tym samym problemem. Dyrekcja placówki wyszła z kilkunastoma ofertami pracy dla osób związanych zawodowo z branżą medyczną. Kto może znaleźć zatrudnienie w Szpitalu Wojewódzkim?

Przede wszystkim poszukiwani są lekarze i lekarze specjaliści do udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Wśród wymagań znalazły się dobra organizacja pracy, sumienność i rzetelność.

Kandydaci są zobligowani do przesłania listu motywacyjnego ze wskazaniem stanowiska, o które się ubiegają, CV z klauzulą do przetwarzania danych osobowych, a także kserokopii wymaganych dokumentów na adres e-mail: rekrutacja@szpitalmegrez.pl lub kadry@szpitalmegrez.pl

Poszukiwani są również lekarze specjaliści z zakresu neurologii, anestezjologii i intensywnej terapii, kardiologii, okulistyki i geriatrii. Rozpisano także konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym dyżurów medycznych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Wśród wymagań: tytuł specjalisty w danej dziedzinie i inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, CV, list motywacyjny i kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku (prawo wykonywania zawodu, dyplom ukończenia studiów, dyplom specjalizacji, ukończone kursy i szkolenia).

W obu przypadkach termin przesyłania zgłoszeń mija 30 września 2019 roku.

Szpital Megrez poszukuje również:
  • technika sterylizacji medycznej do pracy Centralnej Sterylizatorni (wymagania: list motywacyjny, CV z klauzulą do przetwarzania danych osobowych, dyplom potwierdzający posiadanie tytułu technika sterylizacji medycznej lub ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji);
  • fizjoterapeuty na oddziały szpitalne i Zakładzie Rehabilitacji (wymagania: wykształcenie - technik, licencjat lub magister fizjoterapii, mile widziane studia magisterskie z 3 letnim stażem, prawo wykonywania zawodu - wpis do KIF, udokumentowane doświadczenie zawodowe, w tym ukończone kursy i szkolenia, KURS PNF podstawowy);
  • pielęgniarki i położnej (wymagania: aktualne prawo wykonywania zawodu, dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe);
  • salowej i pracownika porządkowego (wymagania: dobra organizacja pracy, sumienność i rzetelność, aktualna książeczka sanepidowska);
  • opiekuna medycznego (wymagania: wykształcenie o profilu opiekuna medycznego - dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacje);
  • pracownika gospodarczego w centralnej sterylizatorni (wymagania: list motywacyjny, CV z klauzulą do przetwarzania danych osobowych; spółka oferuje zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną, możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego)


CV i listy motywacyjne na poszczególne stanowiska należy przesłać mailem na adres rekrutacja@szpitalmegrez.pl lub kadry@szpitalmegrez.pl. Jeśli w CV, liście motywacyjnym lub innych przesłanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe) w CV kandydaci muszą zawrzeć poniższe oświadczenie:

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach, data i podpis kandydata do pracy.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Megrez sp z o.o. w CV trzeba dodatkowo zawrzeć poniższe oświadczenie:

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Megrez sp z o.o. przez okres 1 roku liczonego od ostatniego dnia roku, w którym przekazałem swoje dane.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Termin rekrutacji mija 30 września 2019 roku.

Pełna lista ofert pracy i konkursów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych wraz z wytycznymi rekrutacyjnymi jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Szpitala Megrez. (link - http://bip.szpitalmegrez.pl/category/praca-w-megrez-sp-z-o-o/)

joa / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.