tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 30 sierpnia 2019

Michał Kasperczyk z powołaniem do Śląskiej Rady Rowerowej

Wicemarszałek Dariusz Starzycki wręczył przedstawicielom środowisk rowerowych powołania do Śląskiej Rady Rowerowej. W tym gronie znalazł się tyszanin Michał Kasperczyk.

Śląska Rada Rowerowa rozpoczęła pracę - 08.2019 · fot. Urząd Marszałkowski


- Rada będzie ogromnym wsparciem w prowadzeniu polityki rowerowej w regionie. Zależało nam na możliwości uzgadniania wszelkich planów dotyczących infrastruktury ze społecznymi grupami rowerowymi. Wszystko po to, by mogły jak najlepiej służyć naszym mieszkańcom - zaznaczył wicemarszałek Dariusz Starzycki.

Po ceremonii wręczenia powołań omówiono najpilniejsze tematy jakimi zająć powinna się Rada oraz termin roboczego już spotkania.

Śląska Rada Rowerowa formalnie została powołana już w czerwcu tego roku, teraz, po okresie wakacyjno-urlopowym rozpoczyna swoją działalność. Jej celem jest usystematyzowanie zagadnień związanych z rozwojem ruchu rowerowego w województwie śląskim oraz stworzenie forum konsultacyjnego i opiniodawczo-doradczego marszałka województwa śląskiego w sprawach polityki rowerowej.

Do kluczowych zadań Rady należeć będą m.in. udział we wdrożeniu regionalnych standardów technicznych infrastruktury rowerowej, inicjowanie i opiniowanie projektów dot. przebiegu regionalnych i ponadregionalnych tras rowerowych czy udział w opracowaniu jednolitego w skali województwa systemu ewidencji, numeracji i oznakowania tras rowerowych.

Ważnym elementem działalności Rady będzie współpraca z innymi ciałami doradczymi marszałka województwa śląskiego w tym w szczególności z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Michał Kasperczyk z powołaniem do Śląskiej Rady Ro

BM / tychy.info
źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.