tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 28 marca 2019
  • 31 marca 2019

Zwolnienia grupowe w Agorze. Do 23 kwietnia 153 osoby stracą pracę

Zarząd Agory S.A. podjął uchwałę o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego w segmencie Druk w Grupie Agora. Tym samym działalność operacyjna drukarni w Pile i w Tychach zostanie wygaszona do 30 czerwca 2019 roku.

Reklama

Zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone do 23 kwietnia i obejmie do 153 pracowników zatrudnionych głównie w segmencie Druk w Grupie Agora (co stanowi 57% wszystkich zatrudnionych w tym obszarze, w tym 90% zatrudnionych w drukarni Agory S.A. w Pile oraz 90% zatrudnionych w spółce Agora Poligrafia Sp. z o.o. w Tychach, według stanu na dzień 1 marca 2019 r.). Działalność poligraficzna Grupy Agora zostanie skoncentrowana w drukarni w Warszawie, a działalność operacyjna drukarni w Pile i w Tychach zostanie wygaszona do 30 czerwca 2019 r.

- Na mocy zawartych porozumień zwalniani pracownicy otrzymają wsparcie szersze niż to, które wynika z obowiązujących Spółkę przepisów prawa. Do odprawy wynikającej z przepisów prawa doliczone zostanie dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości równej wynagrodzeniu zasadniczemu brutto otrzymanemu łącznie przez takiego pracownika w okresie wypowiedzenia, powiększonego o rekompensatę równą wartości 2-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto danego pracownika, pod warunkiem faktycznego wykonywania pracy przez tego pracownika w okresie wypowiedzenia - czytamy w komunikacie Zarządu. - Na tych samych warunkach Spółka i Agora Poligrafia Sp. z o.o. rozstaną się z pracownikami, którzy będą zatrudnieni w drukarniach w Tychach i w Pile po 30 czerwca 2019 r. Pracownicy objęci zostaną także działaniami osłonowymi obejmującymi, m.in. wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz przekwalifikowaniu.

Z komunikatu wynika również, że szacowana wysokość rezerwy związanej ze zwolnieniem grupowym, która obciąży wynik Grupy Agora w pierwszym kwartale 2019 r., wyniesie około 5 mln zł.

BM / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.