tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

 • 4 marca 2019

Twój e-PIT - jak działa system podatkowy Ministerstwa Finansów?

Artykuł sponsorowany:

W bieżącym okresie rozliczeniowym Ministerstwo Finansów wdrożyło do eksploatacji system Twój e-PIT, którego zadaniem jest zarówno zwiększenie komfortu, jak i funkcjonalności rozliczania podatku, poprzez udostępnienie wypełnionych deklaracji podatkowych dedykowanych dla wszystkich podatników. Zeznania podatkowe opracowywane są przez Krajową Administrację Skarbową. System Twój e-PIT znajduje się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, gdzie od 15 lutego udostępniane są automatycznie wygenerowane deklaracje.

Zasada działania nowego systemu do rozliczania podatku poprzez Portal PodatkowySystem Twój e-PIT charakteryzuje się prostym panelem użytkownika oraz intuicyjną obsługą, co wpływa na komfort użytkowania serwisu. Korzystanie z systemu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, dzięki czemu użytkownik może logować się do swojego profilu z wielu urządzeń. Logowanie do serwisu przebiega na dwa sposoby:
 • poprzez podanie danych osobowych (tj. PESEL lub datę urodzenia i NIP) oraz finansowych podatnika (tzn. przychód za poprzedni rok oraz przychód z jednej informacji PIT-11),


  Po zalogowaniu do profilu użytkownika podatnik ma do wyboru trzy zakładki, tj. bieżące dokumenty, złożone dokumenty oraz historię logowań. Wybierając udostępnione rozliczenie podatkowe (tzn. PIT-37 lub PIT-38), w pierwszej kolejności podatnik wybiera sposób rozliczenia podatku, tzn. indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Użytkownikowi wyświetlana jest informacja na podstawie ilu i jakich dokumentów dostępna deklaracja została sporządzona. Podatnik może edytować wszystkie dane zawarte w zeznaniu. Na etapie weryfikacji danych użytkownik ma możliwość odrzucić deklarację lub zaakceptować ją i wysłać. Dla odróżnienia kolorem zielonym wyświetlana jest nadpłata, natomiast kolorem czerwonym oznaczono kwotę do zapłaty.

  Deklaracja zawiera również numer rachunku bankowego podatnika, na który zostanie dokonany zwrot nadpłaty. Użytkownik może zmienić numer konta przed akceptacją deklaracji. W celu rozliczenia podatku wspólnie z małżonkiem należy podać dane małżonka w celu weryfikacji jego osoby. Niezbędne dane małżonka to PESEL lub NIP, data urodzenia oraz przychody za dwa poprzednie lata.

  Funkcjonalność systemu Twój e-PIT umożliwia rozliczenie m.in.:

  darowizny,
  ulgi rehabilitacyjne,
  ulgi na Internet,
  ulgi mieszkaniowej,
  wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.


 • Podczas generowania deklaracji podatkowej w części dotyczącej odliczenia 1% podatku zawierane są dane organizacji pożytku publicznego ujęte w ubiegłorocznym zeznaniu podatkowym podatnika. Użytkownik może w prosty sposób dokonać zmiany organizacji poprzez edycję i wybór właściwej instytucji. Edycji podlegają również pozostałe dane tj. dane osobowe podatnika, wybór właściwego Urzędu Skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania czy sposób rozliczenia zeznania. Po kompleksowym sprawdzeniu wszystkich danych zawartych w elektronicznej deklaracji podatnik akceptuje i wysyła zeznanie podatkowe w celu rozliczenia.

  W zakładce złożone dokumenty zawarto wysłane deklaracje podatkowe, które użytkownik ma możliwość pobrać celem wydrukowania. Ponadto znajduje się tutaj elektroniczne potwierdzenie otrzymania zeznania podatnika przez Urząd Skarbowy (tzw. UPO). Użytkownik ma możliwość złożyć korektę zeznania zarówno z pozycji bieżących dokumentów, jak i złożonych dokumentów. W sytuacji, kiedy podatnik nie zaloguje się do Portalu Podatkowego przez cały okres rozliczeniowy, wygenerowana deklaracja w systemie Twój e-PIT zostanie automatycznie zaakceptowana i wysłana. Nie ma możliwości wielokrotnego złożenia zeznania podatkowego, dlatego w przypadku gdy podatnik dokona rozliczenia z pominięciem Portalu Podatkowego, wygenerowane zeznanie podatkowe w systemie Twój e-PIT zostanie anulowane.

  Inne sposoby rozliczenia podatku przez Internet  W Internecie istnieje wiele usług ułatwiających rozliczenie podatków. Jedną z nich jest platforma PITax.pl umożliwiająca rozliczenie tegorocznych PITów online. Dzięki prostemu i przyjaznemu środowisku rozliczmy nasz PIT.