tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 4 marca 2019

Ruszyła rekrutacja do klas czwartych i siódmych

4 marca rozpoczęła się w Tychach rekrutacja do klas czwartych publicznych szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów, Szkoły Podstawowej nr 21 oraz oddziałów sportowych klas czwartych, oddziałów dwujęzycznych klas siódmych podstawowych i klasy VII ( mundurowej).

Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzana jest rekrutacja do:
  • oddziałów klas IV ogólnych Szkoły Podstawowej nr 21 oraz szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum tj. Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • oddziałów klas IV sportowych np. do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 (rekrutacja przeprowadzana w szkołach, poza systemem elektronicznym, szczegóły w szkołach z oddziałami sportowymi)
  • oddziałów klas VII dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach, Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Szkole Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. Makuszyńskiego
  • oddziału klasy VII ogólnej/mundurowej w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi.


Terminy składania wniosków od 4 do 20 marca 2019 r. Szczegóły znajdują się na stronie: www.oswiata.tychy.pl/ lub spklasy4i7-tychy.nabory.pl/.

Oddziały dwujęzyczne- Oddział dwujęzyczny to oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym w prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne (przedmioty) - mówi Barbara Sobczak z Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia, który otrzymał promocję do klasy VII oraz uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych. W przypadku liczby kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, większej niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  • wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,
  • oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego ze świadectwa promocyjnego do kl. VII
  • świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.


Planowany termin przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych to 1 kwietnia 2019 r.

Kandydat, który wybierze oddział dwujęzyczny w więcej niż jednej szkole, pisze sprawdzian predyspozycji językowych w szkole pierwszego wyboru. W przypadku niezakwalifikowania się do szkoły pierwszego wyboru wynik sprawdzianu uwzględniany jest w pozostałych placówkach.

Szkoła Podstawowa nr 21 - ważne informacjeRekrutacja do klas czwartych ( ak również do klas pierwszych) nowo utworzonej Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach, ul. Młodzieżowa 7, jest prowadzona przez Szkołę Podstawową nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach, gdzie działa komisja rekrutacyjna do SP 21.

Wniosek oraz dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 35, al. Piłsudskiego 21 w Tychach, tel. (32) 217-70-26.

W przypadku chęci przeniesienia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 21 do klas innych niż klasa pierwsza i czwarta, rodzice mogą złożyć podanie o przyjęcie. Wzór podania jest dostępny na stronie www.oswiata.tychy.pl oraz w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 35. Miejscem składania podań jest sekretariat SP 35.

BM / tychy.info, źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.