Firmy w czasie epidemii Firmy w czasie epidemii

tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

 • 16 listopada 2018
 • 5 grudnia 2018

Trzeba przeprojektować stadion lekkoatletyczny w Tychach

Tyszanie od dawna czekają na stadion lekkoatletyczny z prawdziwego zdarzenia. Urząd Miasta ogłosił przetarg na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz robót budowlanych dla potrzeb realizacji tego zadania inwestycyjnego.

stadion lekkoatletyczny, bieżnia, bieg
Trzeba przeprojektować stadion lekkoatletyczny w Tychach · fot. pixabay.com


Przedmiotem zamówienia jest przeprojektowanie dokumentacji będącej w posiadaniu zamawiającego na budowę stadionu lekkoatletycznego kategorii IIIA wg klasyfikacji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na obiekt kategorii IVA, a następnie na bazie opracowanego projektu wykonanie robót oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego świadectwa PZLA.

Zakres prac obejmuje m.in. stadion lekkoatletyczny kategorii IVa wyposażony w:
 • bieżnię lekkoatletyczną okrężną o długości 400 m (6 torów okrężnych i 8 torów prostych),
 • jednej dwuścieżkowej, dwustronnej skoczni do skoku w dal i trójskoku,
 • dwóch skoczni do skoku wzwyż,
 • dwóch dwuścieżkowych, dwustronnych skoczni o tyczce,
 • rów z wodą do biegów z przeszkodami,
 • dwie rzutnie do rzutów oszczepem,
 • dwie rzutnie do pchnięcia kulą,
 • rzutni do rzutów dyskiem i młotem wraz z klatką wysokość 7/10m;

a także obiekty rozgrzewkowe stadionu lekkoatletycznego:
 • rozgrzewkowa dwustronna bieżnia długości 60 m,
 • rozgrzewkowa dwustronna skocznia do skoku w dal i trójskoku,
 • rozgrzewkowa rzutnia do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z mączki ceglanej;


Ponadto zamówienie obejmuje trybunę o łącznej ilości miejsc siedzących min. 500 szt.; stanowisko dla sędziów i komentatorów; ciągi komunikacyjne z kostki betonowej; trawniki z trawy z rolki; ogrodzenie - w tym ogrodzenie areny lekkoatletycznej, ogrodzenie terenu , balustrady ochronne; mury oporowe, schody terenowe i zabezpieczenie skarp.

W zakres zadania wchodzi również przebudowa kanalizacji sanitarnej; przebudowa wraz z budową kanalizacji deszczowej; przebudowa sieci wodociągowej; przebudowa sieci gazowej; zasilanie obiektu w energię elektryczną, przebudowa oświetlenia terenu i wykonanie oświetlenia nocnego; instalacja tablicy wyników wraz z dostawą telebimu; okablowanie pod urządzenia dodatkowe: wiatromierz, startery; instalacja monitoringu; instalacja nagłośnienia; wycinka drzew i prace rozbiórkowe obiektów po polu golfowym; zakup wyposażenia.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 808 do 7 grudnia do godz. 10.15. Termin wykonania zamówienia obowiązywać będzie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 roku.

BM / tychy.info

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.