tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

 • 5 października 2018
 • 6 października 2018

[ZDJĘCIA] Poznaliśmy kandydatów i program KWW Andrzeja Dziuby

W czwartek, 4 października w Browarze Obywatelskim Komitet Wyborczy Wyborców Prezydenta Andrzeja Dziuby zaprezentował swoich kandydatów oraz program wyborczy.

Konwencja wyborcza KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby - 4.10.2018 · fot. BM / tychy.info


- Ostatnie lata to czas wielkiej modernizacji miasta - rozbudowy i poprawiania jakości infrastruktury: dróg, budynków szkół, parkingów, obiektów sportowych, parków, siłowni, boisk. To także czas wspierania aktywności obywatelskiej mieszkańców, m.in. poprzez realizację budżetu partycypacyjnego oraz programów społecznych i kulturalnych skierowanych do młodzieży, rodzin i naszych seniorów. Dzisiaj z dumą mogę powiedzieć, że Tychy są liderem przemian wśród polskich miast - mogliśmy przeczytać w ulotce rozdawanej przed wejściem do Sali Industrialnej Browaru Obywatelskiego.

Spotkanie wyborcze było jednak przede wszystkim okazją do przedstawienia planów i zamierzeń na kolejną kadencję. Andrzej Dziuba wskazał dziewięć głównych obszarów, które znalazły się w programie wyborczym.

Pierwszy z nich kryje się pod hasłem "Łączy nas sprawna i ekologiczna komunikacja". Prezydent, ubiegający się o reelekcję zapowiedział, że planuje:
 • dokończenie budowy zajezdni autobusowej oraz zakup ponad 50 nowoczesnych autobusów, a także trolejbusów i elektrobusów za blisko 100 mln zł pozyskanych z UE;
 • dokończenie w 2019 r. I etapu przebudowy ul. Oświęcimskiej wraz z budową bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej za 95 mln zł już pozyskanych z UE;
 • połączenie ul. Grota-Roweckiego z ul. Czarną łącznie z przebudową skrzyżowania ulic: Oświęcimskiej, Czarnej i Sadowej za blisko 28 mln zł, w tym za 10 mln zł już pozyskanych z budżetu państwa;
 • wdrożenie Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem (ITS) obejmującego modernizację około 40 skrzyżowań za blisko 60 mln zł już pozyskanych z UE;
 • modernizację ul. Oświęcimskiej (II etap) na odcinku od Wartogłowca do skrzyżowania z ulicami: Katowicką i Bielską, gdzie powstanie bezkolizyjne, dwupoziomowe skrzyżowanie;
 • budowę drogi obwodowej dla Cielmic (Cielmicka - Szojdy), która pozwoli na odciążenie dzielnicy od nadmiernego ruchu drogowego;
 • wspólnie z PKP budowę tunelu łączącego ul. Żwakowską z ul. Grzybową i ul. Malinową;
 • budowę drogi rowerowej do Kobióra oraz Bierunia - wybudowanie 9 km ścieżek dla rowerzystów wraz z niezbędną infrastrukturą;
 • remonty i budowę dróg lokalnych, chodników, przejść dla pieszych m.in. budowa przejścia podziemnego Dworcowa - Browarowa (współfinansowanie PKP).


Konwencja wyborcza KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby - 4.10.2018
Konwencja wyborcza KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby - 4.10.2018 · fot. BM / tychy.info


Kolejnym obszarem jest walka o czyste powietrze. W tym zakresie KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby planuje:
 • wdrożenie ekologicznej komunikacji miejskiej - już wkrótce Tychy będą jedynym miastem w Polsce, posiadającym wyłącznie autobusy zasilane gazem ziemnym CNG oraz biogazem - zmniejszy to emisję zanieczyszczeń aż o 70%;
 • realizację programów polegających na udzieleniu dofinansowania do termomodernizacji budynków (wysokość dofinansowania wynosi: do docieplenia ścian - 12 tys. zł, dachu - 7,2 tys. zł i wymiany okien - 9 tys. zł);
 • realizację programów polegających na udzieleniu dofinansowania do wymiany starych kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła (wysokość dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów, nie więcej niż 5 tys zł);
 • realizację ostatniego etapu termomodernizacji budynków szkół i przedszkoli
 • termomodernizację osiedla Osada obejmującą 10 budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Katowickiej, tj. 101 mieszkań;
 • monitoring jakości powietrza za pośrednictwem 18 punktów pomiarowych;
 • przeprowadzanie kontroli palenisk domowych w ramach EKO-PATROLU.


Andrzej Dziuba kładzie także duży nacisk na troskę o zdrowie i planuje:
 • modernizację Wojewódzkiego Szpitala Megrez. Zakup i przejęcie szpitala przez miasto w październiku 2017 r. pozwoliło na zaangażowanie środków finansowych z budżetu miasta na poprawę opieki medycznej (do października 2017 r. było to niemożliwe). Obecnie rozpoczęto modernizację Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz zakup rezonansu magnetycznego, aparatu RTG, tomografu komputerowego, densytometru, mammografu cyfrowego, stacji diagnostycznej do opracowania badań, RTG przyłóżkowego. W najbliższych latach na poprawę opieki medycznej w szpitalu przeznaczonych zostanie ok. 100 mln zł;
 • realizację programów profilaktycznych, m.in. szczepień przeciwko gry-pie dla osób powyżej 65. roku życia czy program profilaktyki wad postawy u dzieci;
 • podejmowanie działań edukacyjno - informacyjnych w zakresie zdrowia psychicznego.


W programie KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby pojawiło się również hasło "Łączy nas szacunek dla osób starszych". W jego zakresie planowane jest:
 • oddanie do użytku wygodnego i nowoczesnego Domu Pomocy Społecznej w Kobiórze dla ok. 80 osób, a następnie wybudowanie dodatkowo w tym miejscu budynku z tzw. mieszkaniami chronionymi dla seniorów;
 • budowę Centrum Usług Społecznościowych - w budynku przy ul. Edukacji powstaną m.in. mieszkania komunalne i chronione dla seniorów wraz z salą do rehabilitacji i świetlicą - Centrum ma być miejscem spotkań oraz aktywizacji najstarszych mieszkańców miasta;
 • poszerzenie oferty programu Aktywni 60+ oraz tworzenie kolejnych osiedlowych Klubów Seniora;
 • realizację przez Teatr Mały projektu pn. „Aktywny Senior" obejmującego: zniżki na bilety, udostępnianie nieodpłatnie pomieszczeń w Pasażu Kultury Andromeda, współorganizację zajęć dla seniorów;
 • wspieranie rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


Konwencja wyborcza KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby - 4.10.2018
Konwencja wyborcza KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby - 4.10.2018 · fot. BM / tychy.info


Ważne miejsce w propozycjach wyborczych Andrzeja Dziuba zajęła troska o przyszłość rodzin i edukację. W jej ramach zaplanowano:
 • budowę nowego żłobka miejskiego oraz kontynuację programu dopłat do miejsc w prywatnych żłobkach — 400 zł na dziecko miesięcznie budowę nowego miejskiego przedszkola dla ok. 150 dzieci;
 • budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Mąkołowcu dla 450 uczniów i 150 przedszkolaków;
 • rozbudowę Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;
 • budowę min. 200 mieszkań komunalnych;
 • uruchomienie nowych terenów pod budowę mieszkaniową wielorodzinną m.in. przy ul. Trzy Stawy, al. Bielskiej, ul. Barona, ul. Oświęcimskiej;
 • zapewnienie szerokiej oferty i wysokiego poziomu nauczania w tyskich szkołach oraz wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego, m.in. poprzez tworzenie klas patronackich;
 • poszerzenie oferty tyskiej Karty Dużej Rodziny.


Kolejny obszar kryje się pod hasłem "łączy nas miłość do książek, muzyki, teatru, sztuki". W tym zakresie KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby planuje:
 • otwarcie filii Miejskiej Biblioteki w Gemini Park;
 • realizację przez Miejską Bibliotekę projektów, m.in. takich jak: Akademia Sztuk Wszelakich, Tury Kultury, Książka do podróży czy Tyskie Dni Literatury;
 • budowę nowej siedziby muzeum przy ul. Piłsudskiego: pomiędzy Mediateką a Halą Sportową - muzeum będzie miało profil architektoniczno-urbanistyczny, bazujący na fenomenie Nowych Tychów, koncepcji miasta stworzonej przez Hannę i Kazimierza Wejchertów;
 • organizację festiwalu AUKSODRONE poświęconemu muzyce współczesnej, jazzowej i elektronicznej;
 • realizację projektu pn. Aukso4Kids adresowanego do najmłodszych, którego celem jest rozwój wrażliwości muzycznej dzieci;
 • realizację kolejnych edycji projektu pn. Tyski Bank Kultury, w ramach którego finansowane są inicjatywy kulturalne zaproponowane przez tyszan;
 • organizację Tyskiego Festiwalu Słowa pn. Logos Fest.


KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby chce także przyczynić się do rozbudowy infrastruktury sportowej ze względu na fakt, że "łączy nas aktywny sposób spędzania wolnego czasu":
 • budowę odkrytego kąpieliska zlokalizowanego w zielonej strefie miasta na osiedlu A;
 • budowę Stadionu Lekkoatletycznego - na który pozyskano 6 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki;
 • budowę przystani kajakowej — nowoczesnego zaplecza dla sekcji kajakarskiej Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego;
 • budowę Mariny Żeglarskiej - bazy dla tyskich żeglarzy na miarę XXI wieku;
 • budowę rekreacyjno - treningowej tafli lodowiska - miejsce rozwijania hokejowych umiejętności szczególnie dla najmłodszych zawodników;
 • organizację międzynarodowych imprez sportowych, takich jak: Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej U20 (23.05-15.06.2019) czy Mistrzostwa Świata Juniorów U20 w Hokeju na Lodzie (8-14.12.2018).


Konwencja wyborcza KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby - 4.10.2018
Konwencja wyborcza KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby - 4.10.2018 · fot. BM / tychy.info


Kandydatów startujących z ramienia Prezydenta Andrzeja Dziuby łączy również radość z przebywania w pięknych przestrzeniach, dlatego w tym zakresie planują:
 • rewitalizację Parku Północnego obejmującą m.in. budowę sceny plenerowej na wyspie, drewnianych podestów i ścieżek, modernizację placu zabaw oraz rekultywację stawów;
 • zagospodarowanie Parku Jaworek - m.in. poprzez budowę Wodnego Placu Zabaw, utworzenie aktywnej strefy spędzania wolnego czasu, m.in. zaplanowano: stoliki do gry w szachy, bulle, tor dla rolkarzy, ściankę do graffiti;
 • stworzenie tzw. parków „kieszonkowych" przy ul. Cienistej, ul. Czarneckiego oraz ul. Cyganerii;
 • zagospodarowanie terenu wzdłuż Potoku Tyskiego poprzez stworzenie promenady spacerowej na Starych Tychach;
 • zagospodarowanie Parku Łabędzi;
 • stworzenie regulaminu umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej.


Ostatni obszar działania dotyczy umiejętności mądrej dyskusji o mieście i wzajemnego szacunku. Pod tym hasłem kryją się następujące plany:
 • realizacja kolejnych edycji Budżetu Partycypacyjnego w ramach którego z inicjatywy mieszkańców powstają na tyskich osiedlach tzw. „małe wielkie inwestycje";
 • wspieranie tyskich organizacji pozarządowych, niezwykle ważnych dla rozwoju aktywności obywatelskiej w mieście;
 • utworzenie platformy konsultacyjnej - zachęcenie mieszkańców do włączania się do aktywnej dyskusji o mieście;
 • wspieranie szkół w procesie kształtowania postaw obywatelskich m.in. poprzez wdrażanie Młodzieżowego Budżetu Partycypacyjnego.


Konwencja wyborcza KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby - 4.10.2018
Konwencja wyborcza KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby - 4.10.2018 · fot. BM / tychy.info


35 kandydatów na radnych zgłosił Komitet Wyborczy Wyborców Prezydenta Andrzeja Dziuby. W gronie kandydatów znalazło się kilka nowych twarzy, są jednak i obecni samorządowcy, między innymi radni kadencji 2014-2018.

Kandydaci KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby do Rady Miasta Tychy:

Okręg nr 1
1. Jerzy Chaberko
2. Jadwiga Gnela
3. Urszula Zimnol
4. Elżbieta Zając-Pierzchała
5. Marcin Szyja
6. Piotr Dulski
7. Krzysztof Król

Konwencja wyborcza KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby - 4.10.2018
Konwencja wyborcza KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby - 4.10.2018 · fot. BM / tychy.info


Okręg nr 2
1. Andrzej Dziuba
2. Lidia Gajdas
3. Anna Krzystyniak
4. Robert Kulig
5. Mariola Szulc
6. Adam Burczyk
7. Henryk Drob

Konwencja wyborcza KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby - 4.10.2018
Konwencja wyborcza KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby - 4.10.2018 · fot. BM / tychy.info


Okręg nr 3
1. Urszula Paździorek-Pawlik
2. Mieczysław Podmokły
3. Mariusz Mazur
4. Karolina Chemicz-Pałys
5. Zbigniew Pustelnik
6. Ryszard Janik
7. Aleksandra Spisak-Golemo

Konwencja wyborcza KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby - 4.10.2018
Konwencja wyborcza KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby - 4.10.2018 · fot. BM / tychy.info


Okręg nr 4
1. Barbara Konieczna
2. Krzysztof Woźniak
3. Aleksandra Pabian
4. Krystyna Cygan
5. Bogdan Buczek
6. Wojciech Lewandowski
7. Waldemar Gandzel

Konwencja wyborcza KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby - 4.10.2018
Konwencja wyborcza KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby - 4.10.2018 · fot. BM / tychy.info


Okręg nr 5
1. Michał Kasperczyk
2. Patrycja Kosowska-Pawłowicz
3. Anna Kulczyk-Szymańska
4. Małgorzata Grabowska
5. Zdzisław Dzikołowski
6. Rafał Oprzondek
7. Anna Dziubek

Konwencja wyborcza KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby - 4.10.2018
Konwencja wyborcza KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby - 4.10.2018 · fot. BM / tychy.info

BM / tychy.info

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.