tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 12 kwietnia 2018
  • 14 kwietnia 2018

Ulica Kubicy zmieni się na… Kubicy. Zmiana przez dekomunizację

Z końcem marca wojewoda śląski, Jarosław Wieczorek wydał zarządzenie zastępcze w sprawie zmiany nazwy ulicy Walentego Kubicy. W nazewnictwie zmieni się jednak niewiele.

Reklama

ulica Kubicy
fot. JZ / tychy.info


Wojewoda 30 marca wydał zarządzenie zastępcze w sprawie zmiany nazwy ulicy Walentego Kubicy na taką, która nie koliduje z zapisami tzw. ustawy dekomunizacyjnej, wprowadzonej 2 lata temu. Zgodnie z jej treścią na każdym z samorządów ciąży obowiązek zmian nazw ulic, osiedli, rond, skwerów, a także obiektów użyteczności publicznej, których nazewnictwo ma związek z systemem komunistycznym. Dotyczy to także wszelkich pomników i miejsc pamięci związanych z totalitaryzmem.

Miasto Tychy dokonało masowej zmiany nazw ulic jeszcze w latach 90. W ten sposób m.in. Plac Bieruta, przywódcy PZPR zmienił się w Plac Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, aleja Rewolucji Październikowej stała się aleją Niepodległości, a ulica Oskara Langego poświęcona została pamięci tyskich architektów, Hanny i Kazimierza Wejchertów.

Jak to się stało, że komunista umknął uwadze miejskich urzędników? W zarządzeniu zastępczym wojewody czytamy: „Zastępca Prezydenta Miasta Tychy pismem z dnia 24 października 2017 r. o znaku: GWG.6625.17.2017 przekazał kopię uchwały Nr II/9/78 Miejskiej Rady Narodowej w Tychach z dnia 29 marca 1978 r. w sprawie ustalenia nazw ulic, dotyczącej m.in. nadania nazwy ul. Walentego Kubicy. W piśmie zaznaczono, iż w treści uchwały brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia, pozwalającego na jednoznaczne określenie, jaką postać miała upamiętniać nadana nazwa”.

ulica Kubicy
fot. JZ / tychy.info


Samorządy miały czas do 2 września ubiegłego roku na samodzielny wybór nowych nazw. Teraz decyzja należy do wojewody śląskiego, który zyskał prawo do wydania tzw. zarządzenia zastępczego i samodzielnej zmiany patronów ulic i obiektów publicznych w województwie. Jarosław Wieczorek zwrócił się do organu doradczego w tej sprawie - czyli katowickiego oddziału IPN - którego historycy jednoznacznie odrzucili możliwość pozostawienia Walentego Kubicy w nazwie ulicy na osiedlu K.

Zgodnie z wiedzą historyków z IPN „Walenty Kubica (1906-1970) przed wojną był działaczem Komunistycznej Partii Polski oraz Komunistycznej Partii Niemiec. Komunistyczna Partia Polski podporządkowana była stalinowskim strukturom Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu) z siedzibą w Moskwie. W tym czasie KPP prowadziła konspiracyjną działalność antypaństwową na rzecz Związku Sowieckiego i ruchu komunistycznego. Żądała oderwania od Polski zarówno ziem wschodnich, jak i Pomorza oraz Górnego Śląska”.

Kubica zajmował się kolportażem druków propagandowych i pism komunistycznych. Po przerzuceniu w 1942 r. z Moskwy grupy dywersantów, którzy ogłosili utworzenie komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej, Kubica wszedł wraz ze swoim środowiskiem do tej partii. W trakcie wojny pełnił w niej funkcje m.in. sekretarza Komitetu Dzielnicowego PPR w Lędzinach. Po wojnie dalej był działaczem PPR, a od 1948 r. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pełnił również wysokie funkcje w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Katowicach m.in. był Sekretarzem KW. W latach 1952-1954 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Górnictwa. Z ramienia PZPR pełnił funkcję posła na Sejm PRL III i IV kadencji.
Zgodnie z informacji historycznymi, Instytut Pamięci Narodowej uznał, że osoba Walentego Kubicy stanowi symbol komunizmu, o jakim mowa w ustawie z 1 kwietnia 2016 roku. Z tym stanowiskiem zgodził się wojewoda.

ulica Kubicy
fot. JZ / tychy.info


IPN zwrócił się do władz Tychów z prośbą o wybranie nowej nazwy dla ulicy, która będzie adekwatna do nazw ulic położonych w jej najbliższej okolicy (Jaśkowicka, Kurpińskiego). Zastępca Prezydenta Miasta Tychy zasugerował, aby wskazanej drodze nadać nazwę „Melchiora Kubicy”.

Kim był Melchior Kubica? To zmarły w wieku zaledwie 21 lat powstaniec śląski, który zginął podczas III Powstania Śląskiego. Został ranny pod Grodziskiem, zmarł 24 maja 1921 r. w Strzelcach Wielkich. Pochowano go w Jemielnicy.

Warto jednak zauważyć, że ta zmiana nie uderzy w mieszkańców ul. Kubicy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy dekomunizacyjnej wszelkie pisma, a także postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
Zgodnie zaś z ust. 2 zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

joa / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.