tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 10 kwietnia 2018

Strażacy 46 razy interweniowali przy pożarach traw i nieużytków

W dniach 2-9 kwietnia strażacy JRG Tychy wspierani druhami jednostek OSP powiatu bieruńsko-lędzińskiego interweniowali łącznie 46 razy przy pożarach traw, nieużytków i poszycia leśnego.

Reklama

Pożary traw i nieużytków - 2-9.04.2018 · fot. 112Tychy


15 pożarów miało miejsce na terenie miasta Tychy, a 31 na terenie powiatu: Chełm Śląski, Bieruń i Lędziny. Praktycznie wszystkie pożary to efekt podpaleń. Tylko w niedzielę, 8 kwietnia strażacy interweniowali dwunastokrotnie, na terenie powiatu 9 razy i 3 razy na terenie miasta Tychy - w działaniach brały udział wszystkie zastępy JRG Tychy i jednostki OSP Bieruń Stary, Bieruń Nowy, Czarnuchowice, Lędziny, Chełm Śląski, Bojszowy, Bojszowy Nowe i Świerczyniec. W działaniach strażaków wspierały samoloty Dromader.

- Apelujemy do wszystkich o nie wypalania traw i nieużytków - apelują strażacy.

Jednocześnie przypominamy, że ich wypalanie jest przestępstwem. Określa to m.in. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

art. 131 pkt. 12 stanowi: Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny.

Kodeks wykroczeń:

art. 82 § 1 Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia się działania ratowniczego lub ewakuacji (...)podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany

art. 82 § 3 Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

art. 82 § 4 Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

art. 82 § 5 Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Kodeks karny:

Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar lub stworzy bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt czy roślinności, wtedy ten czyn traktowany jest jako przestępstwo.

Za przestępstwo z art. 163 § 1 Kodeksu Karnego odpowiada ten, kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru. Osoba taka podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Zgodnie z art. 164 § 1 ten, kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Natomiast art.181 § 1 Kodeksu Karnego stanowi: Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinności lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Więcej informacji na temat skutków wypalania traw można przeczytać i zobaczyć: www.stoppozaromtraw.pl

BM / tychy.info
źródło: 112tychy.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.