tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 8 kwietnia 2018

Trzy placówki oświatowe w Tychach przejdą kompleksowe remonty

Miejscy urzędnicy kontynuują realizację szczegółowego planu termomodernizacji szkół i przedszkoli. Już wkrótce remonty przejdą trzy kolejne placówki oświatowe w mieście.

Reklama

ZS nr 7
ZS nr 7 · fot. JZ / tychy.info


W ramach potężnego projektu „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach” kilkanaście szkół i przedszkoli w mieście ma przejść w obecnym i przyszłym roku kompleksową termomodernizację wraz z dodatkowymi pracami remontowymi, właściwymi dla potrzeb danej placówki. Szacunkowa wartość inwestycji - ukierunkowanej na spełnienie potrzeb pracowników tyskiej oświaty, a zwłaszcza na stworzenie atmosfery komfortu nauki dzieciom i młodzieży - to łącznie ponad 49,3 mln złotych.

Miasto wdraża właśnie drugą część termomodernizacyjnego planu, która obejmuje Zespół Szkół nr 6 przy ul. Piłsudskiego, Zespół Szkół nr 7 na ul. Browarowej i Przedszkole nr 26 przy ul. Młodzieżowej.

ZS nr 7
ZS nr 7 · fot. JZ / tychy.info


W tzw. Browarniku, czyli ZS nr 7 zostaną wykonane prace termomodernizacyjne i kompleksowy remont. W ramach ogólnego docieplenia budynku zwycięska firma wykona roboty budowlane, w tym izolację ścian zewnętrznych, fundamentów, stropodachu, a także częściowo wymieni istniejącą stolarkę drzwiową, okienną i parapety. Pojawi się nowe oświetlenie energooszczędne, instalacje c.o., wykonany zostanie drenaż budynku z podłączeniem do kanalizacji deszczowej i odtworzenie istniejącej instalacji odgromowej.

Modernizacja wnętrza budynku szkoły to roboty budowlano-remontowe (min. malowanie, płytkowanie, odtworzenie wybranych ścian w sanitariatach piwnicy, odświeżenie balustrad, naprawa murków i schodów do piwnicy), stworzenie nowej instalacji elektrycznej, montaż nowoczesnego dzwonka szkolnego w formie zegara z czytelnym wyświetlaczem z opcją odtwarzania z MP3 komunikatów, nowe hydranty i instalacje sanitarna, nowoczesna wentylacja w pomieszczeniach salach gimnastycznych, stworzenie szklanego zadaszenia nad wejściem do budynku od strony zachodniej i odtworzenie puzzli wzdłuż budynku szkoły. Szacunkowa wartość inwestycji to 3.243.959,28 złotych (bez VAT). Zwycięzca przetargu będzie miał czas do 22 października 2018 roku na przeprowadzenie modernizacji.

ZS nr 6
ZS nr 6 · fot. JZ / tychy.info


W budynku ZS nr 6 szykuje się prawdziwa remontowa rewolucja. Roboty, które UM Tychy zamierza przeprowadzić w szkole to - oprócz ocieplenia ścian zewnętrznych z tynkowaniem i malowaniem elewacji - izolację fundamentów, drenaż, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą parapetów, drzwi wewnętrznych oraz montaż drzwi w strefach pożarowych, remont pomieszczeń (ściany, sufity, posadzki) i podział budynku (klatki schodowe) na strefy pożarowe. Kompleksowy remont przejdą też sanitariaty, gdzie oprócz nowego wyposażenia i całościowych robót związanych z wewnętrzną częścią szkoła zyska nową kanalizację deszczową i wentylację. Pełnego remontu doczeka się dach (wraz z wymianą rynien i rur spustowych), a szkoła doczeka się wymiany instalacji odgromowej. Pojawi się także nowe oświetlenie podstawowe, awaryjne, zewnętrzne i boiska. Szkoła zyska monitoring i system telewizji dozorowej w postaci kamer zewnętrznych, a także nowe czujniki dymu i rolety. Zgodnie z obliczeniami, inwestycja ma kosztować miasto 8.862.543,82 złotych (bez VAT). Zakres robót jest tak duży, że miejscy urzędnicy dali przyszłemu wykonawcy czas do 30 listopada przyszłego roku na przeprowadzenie inwestycji.

ZS nr 6
ZS nr 6 · fot. JZ / tychy.info


W Przedszkolu nr 26 remont będzie mniejszy, ale niezwykle ważny ze względu na komfort i bezpieczeństwo dzieci. Oprócz pełnej termomodernizacji, zamontowane zostanie oświetlenie energooszczędne, nowa instalacja c. o. wraz z wymianą węzła ciepłowniczego i instalacje odgromowa. Więcej będzie działo się w środku. Magistrat planuje malowanie, płytkowanie, remont sal zajęciowych wraz z odgrzybianiem, remont schodów zewnętrznych, odtworzenie schodów ewakuacyjnych, remont piwnic wraz z zapleczem kuchennym, a także wymianę instalacji elektrycznej, sanitarnej i hydrantowej, stworzenie oświetlenia awaryjnego i instalację wielodomofonową. Zwycięzca przetargu będzie miał czas do 21 października 2018 roku na dokończenie prac.

Przedszkole nr 26
Przedszkole nr 26 · fot. JZ / tychy.info


Termin składania ofert do obu przetargów mija 26 kwietnia. Po tym czasie poznamy firmy, które przeprowadzą prace remontowo-budowlane i faktyczne koszty, jakie poniesie miasto na realizację drugiego etapu inwestycji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT. Miasto otrzymało na ten cel 18 369 301,25 złotych dofinansowania z UE.

joa / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.