Wiadomości

  • 23 marca 2018
  • wyświetleń: 4245

Zameczek Myśliwski w Promnicach do oddania w dzierżawę

Zameczek Myśliwski w Promnicach czeka na chętnego. Przepiękny zabytek zostanie oddany w dzierżawę na okres do 15 lat. Postępowanie w tej sprawie, w imieniu Skarbu Państwa, prowadzi Starostwo Powiatowe w Pszczynie.

promnice
Zameczek Myśliwski "Promnice" · fot. Powiat


Znajdujący się w Kobiórze, tuż przy granicy z Tychami, nad Jeziorem Paprocańskim, pałacyk myśliwski został wybudowany w XIX wieku. Był jednym z ukochanych miejsc księżnej Daisy. Do dziś zdobi go kilkaset trofeów myśliwskich z czasów książęcych. Obecnie w zespole zamkowo-parkowym mieszczą się restauracja oraz hotel.

- 26 marca 2001 r. Skarb Państwa reprezentowany przez starostę pszczyńskiego wstąpił jako wydzierżawiający w umowę dzierżawy nieruchomości, zawartą 7 czerwca 1995 r. pomiędzy Nadwiślańską Spółką Węglową SA. w Tychach - Kopalnią Węgla Kamiennego "Ziemowit" a Noma 2 Sp. z o.o. w Wyrach (od 1 marca 2003 r. jako "Noma Residence" Sp. z o.o. w Kobiórze) - mówi Marcela Grzywacz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Umowa dzierżawy zakończona została 31 grudnia 2015 r. Tego dnia upłynął termin, na jaki została zawarta. - Dzierżawca wystąpił o automatyczne przedłużenie umowy dzierżawy, jednak nie spełnił warunków wynikających z umowy. W tej sprawie toczyło się postępowanie sądowe, sąd przyznał rację Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę pszczyńskiego. Po uprawomocnieniu wyroku starosta wystąpił do wojewody śląskiego o zgodę na wydzierżawienie obiektu - przedstawia obecną sytuację Marcela Grzywacz.

W marcu 2018 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, obejmujący Zameczek Myśliwski "Promnice". Po dochowaniu wynikających z przepisów terminów, na przełomie kwietnia i maja zostanie ogłoszony przetarg na dzierżawę nieruchomości obejmujący Zameczek Myśliwski "Promnice". Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu wynosi 14.800 zł netto. Waloryzacja czynszu odbywać się może każdego roku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim.

Jak czytamy w informacji urzędowej, w pałacyku nadal prowadzona ma być działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych. Nowa umowa zostanie zawarta na okres do 15 lat i zostanie przekazana w drugiej połowie tego roku.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w obiekcie cały czas działają hotel i restauracja. Od 1 stycznia 2016 r. rozpoczęło się bezumowne korzystanie z nieruchomości przez "Noma Residence" Sp. z o.o. w Kobiórze. - Spółka prowadzi działalność, utrzymuje obiekt w odpowiednim stanie technicznym i uiszcza czynsz w takiej samej wysokości, jaka wynikała z umowy. Zarówno dotychczasowy użytkownik, jak i każdy, kto spełni warunki przetargu, może wziąć w nim udział - tłumaczy rzecznik Starostwa Powiatowego.

new / tychy.info

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.