tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 10 stycznia 2018
  • 29 stycznia 2018

Odnawialne źródła energii w Tychach - kolejny etap

Osoby wstępnie zakwalifikowane do programu "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" mają czas do 12 lutego na złożenie wymaganej dokumentacji technicznej.

Rozpoczął się czas na opracowanie we własnym zakresie projektu koncepcyjno-technicznego i/lub dokumentu zawierającego obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku (uproszczony audyt) w przypadku montażu pomp ciepła do c.o. wraz c.u.w. oraz kotła na biomasę.

Dokumentację należy przygotować zgodnie z załącznikami nr 7 (Minimalny zakres projektu koncepcyjno-technicznego mikroinstalacji OZE) i nr 8 (Parametry minimum mikroinstalacji OZE) oraz dostarczyć w terminie do 12 lutego do Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich (IX piętro, pokój 905) Urzędu Miasta Tychy.

---

Wśród dofinansowywanych źródeł energii są solary, fotowoltaika, kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Planowany poziom dofinansowania na budowę oraz montaż instalacji OZE wynosić będzie aż do 95 % kosztów kwalifikowalnych.

Planowany termin złożenia przez miasto Tychy wniosku o dofinansowanie - do 26 marca 2018 r. Z kolei planowany termin realizacji projektu (w przypadku uzyskania dofinansowania) - 2019 r.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać:
  • w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, VIII piętro, pok. 801 i pok. 806,
  • w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Tychy, IX piętro, pok. 907 i 908,
  • telefonicznie: (32) 776-38-31, (32) 776-39-07, (32) 776-39-08,
  • na stronie internetowej: www.umtychy.pl/niskaemisja.


Realizacja zaplanowanego przedsięwzięcia będzie możliwa w przypadku pozyskania przez gminę dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs grantowy.

BM / tychy.info, źródło: UM Tychy

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.