tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 14 grudnia 2017

Konsultacje ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Urząd Miejski rozpoczął pracę nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy - etap I. Zainteresowani mogą składać swoje wnioski i uwagi.

Reklama

Granica obszaru objętego planem etap I
Granica obszaru objętego planem etap I


Wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 5 stycznia.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Szczegółowe określenie granic całego obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały znajdują się do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

BM / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.