Wiadomości

  • 5 czerwca 2024
  • wyświetleń: 587

Powstaje plan miejscowy dla obszaru w rejonie Dojazdowej, Murarskiej, Granicznej i Wałowej

Prezydent Miasta Tychy informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Dojazdowej, Murarskiej, Granicznej i Wałowej w Tychach.

Urząd Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy · fot. UM Tychy


Wnioski do projektu aktu planowania przestrzennego należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2024 r., z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania albo siedziby oraz adresu poczty elektronicznej, o ile składający wniosek taki posiada, a także oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy wraz ze wskazaniem czy interesariusz jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości, na piśmie w postaci:

1) papierowej, złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,

2) elektronicznej, za pomocą:

  • elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP: /UMTychy/skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.


Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały znajdują się:

1) w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,

2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy

Formularz wniosku oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie BIP oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki.

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.