Wiadomości

  • 27 marca 2024
  • 1 kwietnia 2024
  • wyświetleń: 7156

Międzygminny Dom Pomocy Społecznej "Dobre miejsce" w Kobiórze oficjalnie otwarty!

Na ten moment mieszkańcy Tychów i Kobióra czekali od dawna. W środę 27 marca otwarto Dom Pomocy Społecznej "Dobre miejsce" w Kobiórze przy ul. Promnickiej 53. DPS oferuje usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne oraz specjalistyczne dla 66 osób w podeszłym wieku. Opiekę nad pensjonariuszami będzie sprawowała wykwalifikowana kadra. Odpłatność za pobyt w MDPS w roku 2024 wynosi 5 607,67 zł.

Międzygminny Dom Pomocy Społecznej „Dobre miejsce” w Kobiórze oficjalnie otwarty - 27.03.2024 · fot. Kamil Peszat / UM Tychy


- Jadąc tutaj, w ten piękny marcowy dzień, pomyślałem, że wreszcie nadszedł ten słoneczny dzień nad Domem Pomocy Społecznej "Dobre miejsce". Historia tego obiektu sięga początków mojej pracy w urzędzie, w 2018 roku wówczas wydawało się, że jeszcze tylko chwila i otwieramy DPS. Potem to wszystko się zmieniło...Choć trzeba przyznać, że przy tych wszystkich przeciwnościach, na jakie napotykaliśmy, było też coś dobrego, bo daliśmy schronienie uchodźcom z Ukrainy. W szczytowym momencie była ich tu blisko setka - mówił do uczestniczących w otwarciu DPS-u Maciej Gramatyka - pełniący obowiązku prezydenta miasta Tychy.

M. Gramatyka podziękował także pracownikom DPS-u, którzy pracowali przez ostatnie 2 lata w obiekcie oraz życzył powodzenia w pracy na rzecz przyszłych mieszkańców obiektu. Podziękowania i życzenia złożył także obecny na uroczystości wójt gminy Kobiór - Eugeniusz Lubański: Gmina Kobiór to mała gmina, ale z wielkim sercem i bardzo się cieszę, że w tej gminie powstało jeszcze miejsce, gdzie ta dobroć się kumuluje. Chciałbym także wyrazić wdzięczność miastu Tychy za bardzo dobrą współpracę nie tylko przy tym projekcie, ale przez wiele lat.

- Wyrażam radość, że możemy się spotkać w tym szczególnym dniu. Mamy wielki tydzień, dziś jest wielka środa i jeszcze to wielkie wydarzenie, jakim jest otwarcie DPS-u. Chciałbym serdecznie podziękować dwóm samorządom: Tychów i Kobiórowi, za utworzenie związku międzygminnego i tego wyjątkowego miejsca. Pokazujecie, że w tym kraju można coś zrobić wspólnie - mówił obecny na uroczystości były Arcybiskup Wiktor Skworc.

Radość z otwarcia placówki wyraził także dyrektor[/i] Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej "Dobre miejsce" - Paweł Grosman: Dziękuję za nieocenioną pomoc w utworzeniu tego miejsca, wszystkim którzy się do tego przyczynili. Dzięki wspólnemu wysiłkowi możemy dziś otworzyć drzwi dla tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia i opieki.

Dyrektor podziękował Maciejowi Gramatyce - pełniącemu obowiązki prezydenta miasta Tychy, byłym i obecnym władzom miasta, władzom gminy Kobiór, radnym obu gmin oraz wszystkim obecnym w otwarciu obiektu.


Jak wygląda DPS "Dobre Miejsce" w środku? - 01.2022 · fot. Kamil Peszat / UM Tychy


MDPS, rozpoczyna przyjmowanie pierwszych mieszkańców od 2 kwietnia. W pierwszym tygodniu zostaną przyjęte osoby, których czas oczekiwania na umieszczenie w DPS był najdłuższy lub wymagają umieszczenia poza kolejnością z uwagi na konieczność zabezpieczenia ich potrzeb.

Na podstawie przesłanych dokumentów przez MOPS Tychy oraz w oparciu o zgłaszane zapotrzebowanie z GOPS w Kobiórze, wynika, że do I połowy kwietnia z pomocy MDPS skorzysta 21 osób w tym z czego 19 jest mieszkańcami miasta Tychy, a jedna osoba jest mieszkańcem Gminy Kobiór.

Obecnie MDPS zatrudnia 38 osób, z których trzech będzie zatrudniona na 1/2 etatu. Dzięki podejmowanym działaniom we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach oraz w Pszczynie, udało się skompletować specjalistyczną kadrę opiekuńczo - terapeutyczną oraz część kadry administracyjnej.

- Nadal poszukujemy pracowników na stanowisko opiekun kwalifikowany, którzy stanowią trzon niezbędny do zabezpieczenia potrzeb seniorów. Obecnie pozostaje 10 wakatów do obsadzenia - mówi Paweł Grosman.


Prace budowlaneUmowę na przebudowę obiektów budowlanych przy ul. Promnickiej 53 w Kobiórze 29 kwietnia 2019 roku. Obiekt zmienił swoją początkową funkcję, gmina musiała więc go przystosować do potrzeb osób starszych dlatego zakres prac obejmował m.in. wyburzenie części istniejących ścian działowych oraz stropów i wykonanie nowych. W niektórych miejscach konieczna była także przebudowa schodów oraz montaż windy i podnośników hydraulicznych do komunikacji z poszczególnymi kondygnacjami.

Część prac polegała na konserwacji istniejących elementów drewnianych oraz częściowej przebudowie lub rozbudowie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Wykonawca zgodnie z umową zobowiązany był także do wykonania miejsc parkingowych, obiektów tzw. małej architektury, a także do zapewnienia nadzorów specjalistycznych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Całkowite koszty inwestycyjne poniesione przez gminę Tychy to 10,4 mln zł.

Historia powstania domuW 2017 roku Tychy kupiły od Archidiecezji Katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego ponad 3-hektarową działkę wraz z dwoma budynkami w Kobiórze za 9,7 mln zł. Od początku miasto deklarowało, że przeznaczy kupioną nieruchomość na dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku. Prace adaptacyjne, dostosowujące obiekt do planowanej działalności zostały zakończone jesienią 2021 r. W październiku 2021 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie wydał zawiadomienie o dopuszczeniu budynków do użytkowania.

Zgody na prowadzenie domu pomocy społecznej przez miasto Tychy nie wydał jednak Wojewoda Śląski, który zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dwie uchwały Rady Miasta Tychy: o utworzeniu jednostki organizacyjnej Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze oraz o nadaniu jej statutu. Wojewoda miał wątpliwości co do tego, czy gmina może realizować swoje zadania na terenie innej gminy.

W związku z koniecznością długiego oczekiwania na rozstrzygnięcie sporu przez sądy administracyjne, w maju 2022 r. Miasto Tychy oraz Gmina Kobiór doprowadziły do powołania związku międzygminnego, któremu przekazano zadanie prowadzenia domu pomocy społecznej. Po wybuchu wojny w Ukrainie w obiekcie w Kobiórze schronienie znaleźli jednak uchodźcy wojenni z Ukrainy, głównie kobiety z dziećmi.

W międzyczasie, w sierpniu 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, rozpoznający jako Sąd I instancji skargi wojewody na uchwały Rady Miasta o utworzeniu DPS w Kobiórze, orzekł na korzyść wojewody. Miasto Tychy wniosło skargi kasacyjne od tych wyroków. Natomiast w październiku 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, rozpatrujący odwołanie miasta Tychy od decyzji odmawiającej wydania zezwolenia na prowadzenie DPS w Kobiórze, przyznał rację miastu.

W oczekiwaniu na rozpoznanie skarg kasacyjnych, w drugiej połowie 2023 r. związek międzygminny rozpoczął działania mające na celu rozpoczęcie działalności DPS. W efekcie tych działań 8 stycznia 2024 r. Wojewoda Śląski - Marek Wójcik wydał zezwolenie na prowadzenie w Kobiórze przy ul. Promnickiej 53 Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce".

Naczelny Sąd Administracyjny zajął ostateczne stanowisko, 29 lutego 2024 r. Uchylił wyrok Sądu I instancji oraz oddalił skargę wojewody na uchwałę Rady Miasta o utworzeniu DPS w Kobiórze.

- Sąd stwierdził, że wykonywanie przez gminę swoich zadań własnych, w tym w zakresie pomocy społecznej, na terenie innej gminy jest działaniem zgodnym z prawem. Podkreślono, że w zakresie objętym sporem miasto Tychy działało w sferze zarządczej (dominium), a nie władczej (imperium). Zwrócono także uwagę na prymat zasady celowości nad zasadą terytorialności działania - mówi adwokat Michał Rus, który reprezentował miasto Tychy w sporze z wojewodą.

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.