Wiadomości

  • 16 lutego 2024
  • 21 lutego 2024
  • wyświetleń: 6791

[WIZUALIZACJA] "Rozszczelnią" Plac Baczyńskiego. Będzie więcej zieleni

Jeszcze w tym roku zostanie wykonane „rozszczelnienie” Placu Baczyńskiego w Tychach. Projekt zakłada usunięcie nawierzchni nieprzepuszczalnej placu, wprowadzenie większej ilości zieleni m.in. drzew oraz zieleni niskiej, a także odbrukowanie fragmentów bruku bezpośrednio pod drzewami istniejącymi, aby zwiększyć dla nich przestrzeń wegetacyjną i umożliwić dalszy rozwój.

[WIZUALIZACJA] "Rozszczelnią" Plac Baczyńskiego. Będzie więcej zieleni
fot. UM Tychy
"Rozszczelnią" Plac Baczyńskiego. Będzie więcej zieleni}]

Projektowane zagospodarowanie terenu polega na zwiększeniu powierzchni biologicznie czynnej i zwiększeniu bioróżnorodności oraz wykorzystaniu wody opadowej.

Tyski Zakład Usług Komunalnych uzyskał dotację na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie dotacji na ten cel w ramach Programu „Zielono-niebieska Infrastruktura” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

[WIZUALIZACJA] "Rozszczelnią" Plac Baczyńskiego. Będzie więcej zieleni
fot. UM Tychy
"Rozszczelnią" Plac Baczyńskiego. Będzie więcej zieleni}]

Koncepcję zagospodarowania placu przygotowała Róża Jaros z TZUK, a projekt firma Tecla Sp. z o.o. Architektura i Urbanistyka. Prace mają się rozpocząć w IV kwartale 2024 roku. Koszt inwestycji to 524 tys. złotych (244 400 zł dofinansowania w formie dotacji), pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.