Reklama

Wiadomości

  • 9 października 2023
  • 11 października 2023
  • wyświetleń: 4036

Park Łabędzi zostanie zrewitalizowany. Z pomocą mieszkańców stworzono koncepcję

Koncepcja rewitalizacji Parku Łabędzi jest już gotowa. Cały proces poprzedzały konsultacje społeczne z mieszkańcami przeprowadzone w formie spacerów badawczych w kwietniu.

Park Łabędzi - 10.2023 · fot. UM Tychy


Park Łabędzi powstał w latach 50-tych, jako jeden z mniejszych parków wykorzystujących istniejące stawy, błonia i podmokłe tereny. W założeniach miał pełnić głównie dwie funkcje: wypoczynkową i ekologiczną. Główne założenia koncepcji rewitalizacji Parku Łabędzi zostały wypracowane podczas warsztatów terenowych w gronie urzędników i ekspertów.

- Głosy mieszkańców zebrane podczas wiosennych spacerów badawczych pomogły nam opracować koncepcję rewitalizacji parku. Mieszkańcom bardzo zależy na zachowaniu walorów przyrodniczych tego miejsca i ich połączenia z nowymi funkcjami pojawiającymi się punktowo na terenie opracowanego obszaru - mówi Agnieszka Lyszczok - dyrektorka Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach.

Koncepcja zakłada zachowanie istniejących walorów parku oraz ich wzbogacenie o drobne formy wyposażenia czy nasadzeń.

Koncepcja rewitalizacji parku łabędzie -
Koncepcja rewitalizacji Parku Łabędzi · fot. UM Tychy


- Analizując przestrzeń parkową wydzielono 4 strefy o różnym charakterze, funkcjach i wyposażeniu - mówi Hanna Skoczylas, zastępca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju. - Każda ze stref posiada odrębne walory i funkcje, które znalazły swoje odzwierciedlenie w koncepcji rewitalizacji - dodaje.

W dokumencie wyróżniono 4 strefy: parkową, przyrodniczą, stawu i wody oraz sportu. Przeanalizowano i określono model układu komunikacyjnego w parku, określono także typy nawierzchni parkowych. Wskazano wytyczne dotyczące elementów małej architektury, oświetlenia, elementów zabawowych, koncepcja nasadzeń i wskazania dla przyrody. Kolejnym krokiem w realizacji rewitalizacji Parku Łabędzi jest zabezpieczenie środków na inwestycję.

Miasto wystąpiło o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Polski Ład.

ar / tychy.info

źródło: UM Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.