Wiadomości

  • 13 września 2023
  • 14 września 2023
  • wyświetleń: 547

Idzie nowe... Liceum Kampus na mapie Pszczyny

Artykuł sponsorowany:

Dużo mówi się o stagnacji polskiej edukacji, o skostniałym systemie, o niepraktycznych i nieefektywnych metodach pracy, o odtwórczej edukacji opartej na wiedzy encyklopedycznej, którą uczniowie mają dziś we własnych telefonach.

Kampus
Alarmują też raporty na temat złego stanu psychicznego młodych ludzi.
Dyskusja wokół tych tematów nie sprawia jednak, że edukacja podąża za zmianami i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów.

W Pszczynie powstało Liceum Kampus, które obala wszystkie stereotypy edukacyjne i jest odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi, jak i naszych czasów.
Pracujemy w oparciu o autorską koncepcję, która jest fuzją wiodących na rynku edukacyjnych trendów, po to by edukacja sprzyjała uczniom, uwzględniała ich potrzeby i wspierała, jednocześnie realizując podstawę programową.

Jak pracujemy z licealistami w Kampusie?W naszym Liceum przede wszystkim budujemy relacje z młodymi ludźmi i między nimi, badamy ich potrzeby, wychodzimy im naprzeciw, troszczymy się o dobrostan psychiczny, pracujemy w atmosferze otwartości, szczerości i zaufania. Dajemy uczniom czas, towarzyszenie i fachowe wsparcie psychologiczne.

U nas uczeń ma realny wpływ na kształtowanie swojej ścieżki edukacyjnej. Tam, gdzie to możliwe dajemy mu wolność wyboru i możliwość podejmowania decyzji. Przez cały okres edukacyjny uczeń wspierany jest przez tutora rozwojowego - indywidualnego opiekuna, wybranego przez samego ucznia. Tutor pomaga w planowaniu osobistej ścieżki rozwoju, w wyznaczaniu celów edukacyjnych i pozaedukacyjnych, monitorowaniu drogi do realizacji tych celów, pomaga dostrzec mocne strony, wspiera przy analizie postępów; spotkania tutorskie to czas poświęcony tylko uczniowi, i to uczeń nadaje kierunek i charakter tym spotkaniom.

Uwzględniając różnorodne potrzeby, zainteresowania, a nawet model życia podzieliliśmy przedmioty na obowiązkowe i te, które uczeń może realizować w ścieżce indywidualnej.

Nauczyciel jest przewodnikiem w drodze odkrywania tajników różnych dziedzin, pokazuje uczniowi jego mocne strony, z czym sobie radzi, co już umie, ale też nad czym warto i jak pracować.

Nasi nauczyciele to pasjonaci, którzy przede wszystkim budują więzi z uczniami, by na tej bazie efektywnie pracować. Pracują w nieszablonowy sposób, pokazując praktyczny, życiowy wymiar nauczanego przedmiotu, ucząc myślenia, ale też sposobów uczenia się i sposobów weryfikacji wiedzy i umiejętności.

Z nami uczniowie nauczą się pracować zwinną metodą Scrum, jaką pracuje się w nowoczesnych korporacjach. Jest to metodyka zarządzania projektem, wdrażania rozwiązań skupiona wokół pracy w zespołach budowanych według kompetencji potrzebnych do realizacji danego projektu.

W Kampusie uczniowie mają możliwość realizować projekty społeczne zarówno w ramach przedmiotów szkolnych, jak i w ramach wolontariatu czy zajęć dodatkowych. Z nami zrealizują zagraniczne projekty językowe, wymiany międzynarodowe we współpracy z ciekawymi ludźmi i instytucjami. W nauce języków obcych uczniowie będą pracować z native speakerami. Do Kampusu zapraszamy wielu ciekawych gości zajmujących się różnymi dziedzinami życia, pokazując uczniom drogi rozwoju zawodowego.

Liceum Kampus to miejsce, gdzie uczniowie mogą sprawdzać swoje predyspozycje zawodowe przygotowując semestralne projekty naukowe. Pod okiem tutora naukowego (nauczyciela danego przedmiotu) dokonują wyboru tematu projektu z dowolnej dziedziny, nawet spoza podstawy programowej, planują projekt i analizują swoje postępy. To czas, kiedy rozwijają samodzielność, pracę z materiałem źródłowym, wykonują doświadczenia, badania, podejmują decyzje o sposobie prezentacji tematu.

Projekt naukowy pozwala uczniowi rozpoznać jego mocne strony, poszerzać pasje, rozwijać kompetencje komunikacyjne, retorykę, rozbudowuje wiedzę i czyni go ekspertem w jakiejś dziedzinie.

Wszystkie te działania wspierają młodych ludzi w drodze do świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej dorosłości. Przygotowują ich do dynamicznego rynku pracy, wychodzą naprzeciw wymaganym od pracowników kompetencji takich jak: krytyczne myślenie, współpraca, komunikacja, kreatywność.

Rodziców i Uczniów szukających mądrej i wspierającej edukacji, zapraszamy do Liceum Kampus.

Formularz rekrutacyjny do liceum: https://forms.gle/AmMBw71jA7FCx6ju9

Więcej informacji:


KONTAKT:
  • biuro@kampus.edu.pl
  • tel. 795 481 772