Reklama

Wiadomości

  • 10 września 2023
  • 11 września 2023
  • wyświetleń: 1668

Radni zdecydowali. Dwa zabytkowe obiekty z dotacją na remont

Podczas posiedzenia Rady Miasta Tychy w dniu 31 sierpnia tyscy samorządowcy przyjęli uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie / roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Chodzi o kościół Ducha Świętego oraz jedną ze wspólnot mieszkaniowych.

pocztówkaztychów,Tychy,KościółDuchaŚwiętegoTychy,dron,zlotuptaka,lovesilesia,fotodnia,instag
Kościół Ducha Świętego · fot. Robert Gońda


Rada Miasta przyznała dotację na 2024 rok w łącznej wysokości 3 mln 500 tys. zł dla parafii na renowację poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Św. (ul. Myśliwska 43). W uzasadnieniu czytamy, że 98% przyznanej dotacji będzie stanowiło dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Jak wskazują radni w projekcie uchwały, wniosek parafii przeszedł pozytywną weryfikację formalną oraz został pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym przez powołaną przez Prezydenta Miasta Tychy Komisję Oceniającej wnioski o udzielenie dotacji z budżetu miasta Tychy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Przyznana dotacja pozwoli na wykonanie renowacji poddasza kościoła pw. Ducha Świętego. Będzie to pierwszy etap prac związanych z konserwacją wykonanych w kościele polichromii autorstwa prof. J. Nowosielskiego, co przyczyni się do poprawy warunków klimatycznych w budynku - czytamy dalej.

Radni przypominają, że kościół pw. Ducha Świętego to wyjątkowy przykład architektury sakralnej przełomu lat 70. i 80. XX wieku, unikatowy w swojej formie, rozwiązaniach przestrzennych i detalu. W grudniu 2019 roku obiekt został objęty ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Druga z przyznanych dotacji trafi do Wspólnoty Mieszkaniowej nr 28 przy ul. Wojska Polskiego 19. To kwota w wysokości 30 tysięcy złotych na wymianę drzwi do klatek schodowych w budynku ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

Przyznana dotacja pozwoli na demontaż starych, pochodzących z lat 90. XX wieku drzwi wykonanych z PCV, o ahistorycznych podziałach, na nowe, których podział będzie odpowiadał podziałowi na pierwotnej stolarce drzwiowej. Wnioskowane prace są zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru osiedla Anna. Przyznanie dotacji jest podyktowane także wartością zabytkowego budynku w krajobrazie osiedla A oraz miasta - czytamy w uzasadnieniu.

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.