Reklama

Wiadomości

 • 1 września 2023
 • 11 września 2023
 • wyświetleń: 553

In vitro w Tychach - kolejny nabór do programu

Urząd Miasta podpisał drugą w tym roku umowę na realizację miejskiego programu „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025”. Z metody in vitro będzie mogło skorzystać kolejne 17 par, a zapisy do programu rozpoczęły się 7 września.

in viro, mama, rodzice , rodzic, ciąża
In vitro w Tychach - kolejny nabór do programu · fot. pixabay.com


Uchwała w sprawie programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025” została przyjęta przez Radę Miasta Tychy 24 listopada 2022 roku. 7 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Tychy podpisano pierwszą umowę na realizację miejskiego programu in vitro, z którego mogło skorzystać 25 par. Na liście rezerwowej znalazło się wówczas 8 par.

Podpisana wówczas przez miasto umowa opiewała na kwotę 152 820 zł. Ponieważ na to zadanie zarezerwowano w tegorocznym budżecie kwotę 250 000 zł, pozostała wolna, niezaangażowana kwota - 97 180 zł.

Podczas majowej sesji Rady Miasta Tychy radni uchwałą przyjęli zmiany w miejskim programie in vitro. Dzięki temu ze wsparcia będzie mogło skorzystać kolejne 17 par.

Kwota podpisanej umowy to 96 620 zł.

I Realizator Programu in vitro wybrany przez miasto TychyKlinika InviMed - Europejskie Centrum Macierzyństwa, ul. Piotrowicka 83, 40-724 Katowice

II Kto może skorzystać z Programu in vitro w TychachDo programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 42 lat (wg rocznika urodzenia);
 • spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
 • są mieszkańcami miasta Tychy oraz rozliczają podatek od dochodów osobistych (PIT) w Tychach;
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.


III Zasady zgodnie, z którymi będzie realizowany Program in vitro w Tychach 1. O kwalifikacji do Programu decyduje kolejność zgłoszeń (poprawnie złożonych wniosków) w miarę dostępności miejsc, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów włączenia i braku kryteriów wykluczających z Programu.
 2. Kryteria wykluczenia z udziału w Programie stanowią zapisy zgodne z punktem III.2 programu polityki zdrowotnej pn.: Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego-In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025”
 3. Każda para zakwalifikowana do niniejszego Programu ma prawo do skorzystania z dofinansowania jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji.
 4. Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest zakwalifikowanie pary do Programu przez Realizatora oraz w zależności od sytuacji klinicznej pary przeprowadzenie:


a) Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

 • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym w szczególności wymaganych ustawowo badań;
 • stymulację mnogiego jajeczkowania wraz z nadzorowaniem jej przebiegu;
 • dobór dawcy nasienia, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności(w przypadku dawstwa innego niż partnerskie);
 • punkcja pęcherzyków jajnikowych;
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji pęcherzyków jajnikowych;
 • zapłodnienie pozaustrojowe oraz nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;
 • kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane do jamy macicy, w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.


b) Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

 • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym w szczególności wymaganych ustawowo badań;
 • dobór dawczyni komórek rozrodczych, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności;
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
 • pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;
 • kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane do jamy macicy w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.


c) Procedura adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

 • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym w szczególności wymaganych ustawowo badań;
 • dobór dawców zarodka, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności;
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
 • przygotowanie zarodków i transfer zarodków do jamy macicy.


WAŻNE INFORMACJEProgram umożliwia dofinansowanie jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego lub jednej procedury adopcji zarodka zakwalifikowanym parom, u których zdiagnozowano niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub zostały wyczerpane. Program obejmuje dofinansowanie do wysokości 100% kosztów.

Para może skorzystać z jednokrotnego dofinasowania w ramach Programu.

Program skierowany jest wyłącznie do osób (par) zamieszkałych na terenie miasta Tychy oraz rozliczają podatek od dochodów osobistych (PIT) w Tychach.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie przed zakończeniem leczenia z przyczyn niemedycznych, para zobowiązana będzie sfinansować przeprowadzone procedury z własnych środków finansowych.

Koszty przechowywania kriokonserwowanych zarodków i /lub oocytów powstałych w efekcie przeprowadzonej w ramach Programu procedury zapłodnienia pozaustrojowego, a także koszt późniejszego kriotransferu zarodków nie będą objęte dofinansowaniem w ramach Programu i pozostaną kosztami własnymi pacjentów.

Z programu skorzystać może 17 par.

IV Jak zapisać się do programu in vitro w TychachKiedy? Zapisy do Programu rozpoczynają się od 7 września 2023 roku od godziny 9.00 - 15.00.

Gdzie? Siedziba Kliniki InviMed - Europejskie Centrum Macierzyństwa, ul. Piotrowicka 83, 40-724 Katowice

Co należy przygotować i zabrać ze sobą:

 • Wypełniony i podpisany przez parę osób starających się skorzystać z Programu wniosek o objęcie dofinansowaniem w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025” (do pobrania poniżej).
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (do pobrania poniżej).
 • Dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport.
 • Pierwsza strona zeznania podatkowego (PIT) potwierdzająca rozliczenie podatku od dochodów osobistych w Tychach przez parę osób starających się skorzystać z Programu.


WAŻNE:O kwalifikacji do Programu decyduje kolejność zgłoszeń (z programu może skorzystać 17 par).

Szczegółowych informacji udziela Koordynator Programu: p. Magdalena Błaszków, pod numerem telefonu 694 470 200 w godzinach od 8.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje o programie można znaleźć TUTAJ.

BM / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.