Reklama

Wiadomości

  • 30 sierpnia 2023
  • wyświetleń: 1426

Czym jest Legionella? RPWiK przekazuje informacje

Bakterie Legionella występują naturalnie w środowiskach słodkowodnych, takich jak jeziora i strumienie. Bakterie mogą stać się problemem zdrowotnym, gdy rosną i rozprzestrzeniają się w systemach wodnych budynków.

Informacje dotyczące Legionelli w odniesieniu do wody pitnej

  • Picie zimnej wody z kranu jest bezpieczne. Nie można bowiem zarazić się przez spożywanie wody w naturalnej jej postaci. Infekcja Legionellą następuje drogą oddechową poprzez wdychanie wody ciepłej w postaci aerozolu, czyli zmieszanych drobinek wody z powietrzem, np. pod prysznicem, z klimatyzacji, w wannach z hydromasażem.
  • Legionella rozwija się tylko w ciepłej wodzie - w temperaturze 25-40 stopni C (źródło: Główny Inspektorat Sanitarny) - dlatego szczególnie trzeba uważać na ujścia wody ciepłej, zwłaszcza takie, w których woda miesza się z powietrzem (np. prysznic, hydromasaż).
  • Skażenie Legionellą nie jest problemem wodociągów, ponieważ przedsiębiorstwo wodociągowe dostarcza jedynie zimną wodę, a Legionella rozwija się w wodzie ciepłej. Dlatego tak istotnym jest, aby wodę ciepłą, w jej zbiornikach, przegrzewać do temperatury minimum 60 °C.
  • Przedsiębiorstwo wodociągowe odpowiada za jakość wody tylko do miejsca dostarczenia jej do danego obiektu. Jest to zazwyczaj węzeł wodomierza głównego.
  • W budynku, za jakość wody w instalacjach wewnętrznych, to jest w kranach, prysznicach, itp. odpowiadają administratorzy tych obiektów, podobnie jak za stan instalacji wody zimnej, i ciepłej wewnątrz tych obiektów.


Informacje dotyczące regulacji prawnych

  • Zarówno przepisy polskie jak i unijne nie przewidują badania przez przedsiębiorstwa wodociągowe wody na obecność bakterii z rodzaju Legionella.
  • Jak przypomina Główny Inspektorat Sanitarny, to nie przedsiębiorstwo wodociągowe zapewnia i kontroluje jakość wody wewnątrz budynków; zgodnie bowiem z art. 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294), w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:


…”podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz właściciele lub zarządcy budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodnopowietrzny, przeprowadzają badania ciepłej wody z minimalną częstotliwością pobierania próbek oraz postępują zgodnie z procedurą postępowania, w zależności od wyników badania bakteriologicznego”.

  • Podobnie, Główny Inspektorat Sanitarny zaznacza, iż zgodnie z prawodawstwem unijnym (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi):


…”obowiązek badania wody w zakresie występowania bakterii z rodzaju Legionella, nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z uwagi na fakt, że „(…) jest ona przenoszona poprzez systemy dystrybucji ciepłej wody, drogą inhalacyjną, na przykład podczas korzystania z prysznica. Ma to więc wyraźny związek z wewnętrznymi systemami wodociągowymi”.

BM / tychy.info

źródło: RPWiK

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.