Reklama

Wiadomości

  • 14 lipca 2023
  • 18 lipca 2023
  • wyświetleń: 1651

Spadek liczby ludności w Tychach. Urodzenia, zgony, migracje

W 2022 roku odnotowano kolejny spadek liczby ludności w naszym mieście - tak wynika z raportu o stanie miasta, który został przygotowany przez tyskich urzędników i przedstawiony w połowie roku podczas sesji absolutoryjnej Rady Miasta Tychy. Ilu tyszan się urodziło, a ilu zmarło? Ilu mieszkańców się wyprowadziło, a ile przeprowadziło do miasta? Jakie są najpopularniejsze kierunki migracji tyszan?

Tychy z lotu ptaka
Tychy z lotu ptaka · fot. MZBM Tychy


W raporcie czytamy, że na koniec roku liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wynosiła 114 967 osób. Natomiast zameldowanych na pobyt czasowy 1752, co daje łącznie 116 tysięcy 719 osób, w tym 61 tysięcy 454 to kobiety i 55 tysięcy 265 to mężczyźni.

Urzędnicy wyjaśniają, że wpływ na taki wyraźny spadek miał ponownie bardzo wysoki wzrost liczby zgonów (zmarło 1378 tyszan) i spadek liczby urodzeń (urodziło się 734 tyszan).

Średnia wieku tyszan wzrasta i aktualnie wynosi 43,3 lata. Zwiększa się współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi, czyli liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wskaźnik ten wynosił w mieście 37 osób, a w 2021 r. było to 36 osób.

demografia Tychy


Elementem, na który należy zwrócić uwagę, jest różnica pomiędzy danymi uzyskanymi podczas Narodowego Spisu Powszechnego a liczbą zameldowanych zgodnie z Rejestrem Mieszkańców. Według danych NSP w Tychach na dzień 31 marca 2021 r. mieszkały 124 882 osoby, tymczasem zameldowanych na pobyt stały i czasowy były 119 963. Jak widać jest to różnica o prawie 5 tys. osób.

Co wynika z tych rozbieżności? Przede wszystkim to, że miasto znacznie więcej mogłoby otrzymywać do swojego budżetu tytułem udziału w podatku PIT, gdyby osoby te dokonały meldunku albo przynajmniej zadeklarowały wolę rozliczania się z fiskusem w Tychach.

demografia Tychy

demografia Tychy

demografia Tychy

demografia Tychy


Ruchy meldunkowe w Mieście Tychy w 2022 roku2022 to rok, o którym mówi się głównie w kontekście wojny, rosnącej inflacji i wzrastających kosztów kredytów hipotecznych. Te czynniki wpłynęły również na ruchy meldunkowe mieszkańców miasta.

Mniej osób dokonywało zakupów mieszkań, co wiązało się z mniejszą liczbą ruchów meldunkowych. Pomimo uruchamiania nowych usług dostępnych drogą elektroniczną, w tym roku zaobserwowano niewielki spadek spraw załatwianych online. Mimo ułatwień w dostępie do profilu zaufanego, bardzo czytelnego i prostego procesu składania wniosków o wymeldowanie/zameldowanie na stronie obywatel.gov.pl, nadal odsetek osób korzystających z tego narzędzia jest relatywnie niski.

meldunek

meldunek


Spadła również liczba zaświadczeń wydawanych z rejestru mieszkańców, mimo to jest nadal jedną z najwyższych w ostatnich 5 latach. Spadła również liczba zaświadczeń o braku osób zameldowanych w lokalu. Zaświadczenia te są wydawane celem dokonania transakcji kupna/ sprzedaży mieszkania na rynku wtórnym. Spadek liczby wydawanych zaświadczeń pozwala przypuszczać, że mocno ochłodził się rynek sprzedaży nieruchomości.

Migracja tyszan do innych miast w 2022 rokuJak wspomniano wcześniej liczba tyszan w 2022 r. zmniejszyła się ponownie o ponad 2 tys. osób. Dokąd przenosili się mieszkańcy, skąd przybywali do Tychów i jak wygląda struktura wiekowa osób opuszczających nasze miasto oraz przenoszących się do Tychów?

Spośród wszystkich osób wymeldowanych w 2022 roku 1017 osób potwierdziło swój adres zameldowania w innym mieście. Najwięcej naszych mieszkańców przeniosło się jak co roku do Katowic - tam zameldowało się ich 68.

Zauważalny jednak jest trend migracji do mniejszych gmin ościennych. Jeżeli
zsumujemy liczbę mieszkańców, którzy przeprowadzili się do Bojszów, Kobióra, Świerczyńca, Gostyni, Łazisk, Wyr, Lędzin i Woli, to okazuje się, że przeniosło się tam aż 321 mieszkańców. Z dużych metropolii, oprócz Katowic, tyszanie najchętniej wybierają Warszawę i Kraków.

demografia


Jak widać na poniższym wykresie, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, tyszanie nadal najchętniej wybierają powiat bieruńsko-lędziński.

demografia, migracje


Średni wiek mieszkańców, którzy wyprowadzili się z Tychów, wynosił 34 lata. Większość osób przenoszących się do innych miast to ludzie młodzi, w wieku produkcyjnym (66%) i przedprodukcyjnym (23%), a jedynie 11% z nich to osoby w wieku poprodukcyjnym. Wysoki wskaźnik osób wyjeżdżających w wieku przedprodukcyjnym wskazuje, że z Tychów wyprowadzają się rodziny z dziećmi.

Migracje do TychówW 2022 r. do Miasta Tychy oczywiście przybywali też nowi mieszkańcy. Do Tychów zdecydowało się przenieść na stałe 700 osób. Średni wiek przybywających osób wyniósł 34 lata. Najwięcej z nich przybyło z Katowic (aż 103). Biorąc pod uwagę, że do Katowic wyprowadziło się 68 tyszan, to saldo migracji z Katowicami Tychy mają dodatnie. Pozytywnym faktem jest to, że do Tychów wprowadzały się głównie osoby w wieku produkcyjnym.

ZgonyNastąpił znaczny spadek liczby zgonów, lecz niestety nadal jest on jednym z najwyższych w ciągu ostatnich 10 lat. W 2022 r. zmarło 1 378 mieszkańców. Średni wiek zmarłych to 76 lat.

zmarli

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.