Wiadomości

  • 2 czerwca 2023
  • wyświetleń: 788

Chcą zapobiegać używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież

30 maja w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Tychach odbyło się spotkanie przedstawicieli służb mundurowych, którzy zostali zaproszeni do utworzenia koalicji lokalnej. Jej celem jest wzmocnienie działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania używaniu substancji psychoaktywnych.

Koalicja lokalna w ramach akcji „Nowe narkotyki - nowe zagrożenia”
Koalicja lokalna w ramach akcji „Nowe narkotyki - nowe zagrożenia” · fot. KMP Tychy


Koalicja utworzona została w ramach wojewódzkiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Nowe narkotyki - nowe zagrożenia”. Kierując się dobrem i bezpieczeństwem młodzieży szkolnej została podjęta współpraca w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych pomiędzy Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Tychach a jednostkami Policji i Straży Miejskiej powiatu tyskiego, bieruńsko-lędzińskiego, mikołowskiego i pszczyńskiego.

W trakcie narady koalicyjnej omówiono kwestie dotyczące działań podejmowanych w zakresie sprawnego i skutecznego zapobiegania używania substancji psychoaktywnych. W ramach wzajemnego porozumienia przedstawiciele instytucji wyrazili gotowość wzajemnego wsparcia w zakresie profilaktyki oraz wspólnych przedsięwzięć realizowanych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w trakcie trwania roku szkolnego.

Koalicja lokalna w ramach akcji „Nowe narkotyki - nowe zagrożenia”
Koalicja lokalna w ramach akcji „Nowe narkotyki - nowe zagrożenia” · fot. KMP Tychy


Głównym celem akcji jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, w szczególności nowych narkotyków, ale także alkoholu, tytoniu oraz leków przez osoby młode. Do szczegółowych celów należy:

  • dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji o kontekście używania środków psychoaktywnych, w tym głównie nowych narkotyków, w celu zwiększenia ostrożności młodzieży i zmniejszania ich otwartości na kontakty z tymi produktami;
  • kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji dotyczących własnego zdrowia i poczucia odpowiedzialności za dokonywanie wyborów związanych ze zdrowiem;
  • zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne i zagrożenia wynikające z korzystania ze środków psychoaktywnych, w tym głównie nowych narkotyków;
  • profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu nowych substancji psychoaktywnych w środowisku młodych ludzi.

Planowane działania będą miały charakter profilaktyki uniwersalnej, która polega na prowadzeniu działań zapobiegawczych, skierowanych głównie do osób młodych, najbardziej narażonych na kontakt z substancjami psychoaktywnymi.

Koalicja lokalna w ramach akcji „Nowe narkotyki - nowe zagrożenia”

BM / tychy.info

źródło: KMP Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.