Wiadomości

  • 25 maja 2023
  • 29 maja 2023
  • wyświetleń: 1502

W Tychach więcej par skorzysta z miejskiego programu in vitro

W czwartek 25 maja na sesji Rady Miasta Tychy samorządowcy zatwierdzili zmiany w miejskim programie dotacji do zapłodnienia in vitro. Skorzysta z niego więcej par.

noworodek
Noworodek - zdjęcie ilustracyjne · fot. pixabay.com


Jak wyjaśnia urząd miasta, w tym roku programem objęto - zgodnie z podpisaną umową - 25 par. Na liście rezerwowej znalazło się 8. Podpisana przez miasto umowa na realizację programu in vitro 2023 roku opiewa na kwotę 152 820 zł. Ponieważ na to zadanie zarezerwowano w tegorocznym budżecie kwotę 250 000 zł, pozostała wolna, niezaangażowana kwota to 97 180 zł.

Przyjęte przez tyskich radnych zmiany do miejskiego programu in vitro, umożliwiają objęcie nim większej liczby par jeszcze w tym roku. Informacje o naborze zostaną ogłoszone po wyłonieniu realizatora programu.

Chodzi o zmiany w uchwale z listopada 2022 roku w sprawie programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022 - 2025. Przypomnijmy, że 7 kwietnia w Urzędzie Miasta Tychy podpisano umowę na realizację miejskiego programu. Realizatorem programu została Klinika leczenia niepłodności InviMed Katowice.

Modyfikacje zasad dotyczą:

  • Liczby par możliwych do zakwalifikowania w danym roku kalendarzowym - będzie ona uzależniona od środków finansowych zabezpieczonych w budżecie miasta Tychy, przy czym minimalna liczba rocznej kwalifikacji będzie wynosiła 25 par.
  • Wyboru realizatora programu - będzie następował w drodze konkursu ofert. Dopuszcza się wybór więcej niż jednego realizatora na dany rok.
  • Szacunkowego rocznego kosztu interwencji przewidzianych w programie - wyniesie on 250 tys. zł na dofinansowanie do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego dla co najmniej 25 par - przy założeniu, że maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 10 tys. zł.
  • Liczby par zakwalifikowanych do programu - będzie to minimum 100 par - co najmniej po 25 par w latach 2022, 2023, 2024 i 2025.


Pierwotnie zakładano, że z programu skorzysta łącznie 75 par.

W uzasadnieniu uchwały czytamy:

'W dniu 31 marca 2023 został rozstrzygnięty konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022 - 2025". Środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta nie zostały w pełni wykorzystane. Powstałe oszczędności umożliwiają objęcie wsparciem większej liczby par niż planowane 25, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję. W związku z powyższym zaistniała konieczność zmian zapisów uchwały z 24 listopada 2022 roku. Zaproponowane zmiany zostały przedstawione Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która przyjęła je do wiadomości bez uwag. Dzięki wprowadzeniu zaproponowanych zmian w roku 2023 z programu będzie mogła skorzystać większa liczba par".

Za przyjęciem uchwały było 16 radnych, przeciw - 5, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przypominamy również nasz artykuł z listopada 2022 roku: In vitro dla mieszkańców Tychów z budżetu miasta

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.