Wiadomości

 • 11 maja 2023
 • 15 maja 2023
 • wyświetleń: 3331

Przetarg na budowę przystani sportów wodnych na Paprocanach

Trwa postepowanie przetargowe na budowę mariny na Jeziorze Paprocańskim.

Lokalizacja inwestycji
Lokalizacja inwestycji · fot. BIP UM Tychy


Przedmiotem zamówienia jest budowa przystani sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim wraz z infrastrukturą techniczną, budowa urządzeń wodnych: pomostów, murów oporowych nabrzeża, wypustu kanalizacji deszczowej, instalacji oświetleniowej oraz wykonanie placu manewrowego przy punkcie czerpalnym wody. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również rozbiórkę istniejących budynków i urządzeń wodnych.

W skład zamówienia wchodzą:

Budynek przystani sportów wodnych „Marina”:

 • rozbiórka dwóch istniejących budynków klubów żeglarskich wraz z ogrodzeniem,
 • likwidacja szamba,
 • budowa budynku przystani sportów wodnych „Marina” wraz z murami oporowymi,
 • wykonanie nasypów ziemnych,
 • wykonanie miejsca składowania odpadów stałych,
 • wykonanie utwardzenia terenu w tym drogi pożarowej i placu apelowego, z masztem,
 • budowa przepompowni ścieków sanitarnych,
 • montaż elementów małej architektury: siedziska, stojaki na rowery, kosze na śmieci,
 • budowa wewnętrznych instalacji, zewnętrznych sieci oraz przyłącza elektroenergetycznego,
 • oświetlenie terenu i monitoring obiektu,
 • montaż paneli fotowoltaicznych w terenie,
 • wycinka drzew kolidująca z realizowaną inwestycją,
 • wykonanie nasadzeń zastępczych,
 • nasadzenie zieleni.


Wizualizacja
Wizualizacja · fot. BIP UM Tychy


Urządzenia wodne:

 • rozbiórka istniejących pomostów,
 • rozbiórka istniejącego slipu do wodowania sprzętu wodnego,
 • rozbiórka murów oporowych nabrzeża,
 • budowa dwóch pomostów pływających,
 • budowa slipu z pomostem technicznym,
 • wykonanie utwardzenia terenu,
 • budowa wypustu kanalizacji deszczowej do jeziora wraz z odcinkiem instalacji kanalizacyjnej,
 • instalacja oświetleniowa,
 • punkty dystrybucji wody i sieci elektroenergetycznej przy pomostach,
 • budowa murów oporowych nabrzeża.


zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanie terenu · fot. BIP UM Tychy


Plac manewrowy przy punkcie czerpalnym wody:

 • budowa placu manewrowego przy punkcie czerpalnym wody,
 • odtworzenie ścieżki mineralnej.


Termin składania ofert mija 16 maja.

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.