tychy.info

Wiadomości

 • 14 kwietnia 2023

Dofinansowanie leczenia in vitro dla par z Tychów w InviMed Katowice

Materiał partnera:

7 kwietnia Urząd Miasta Tychy podpisał umowę na realizację miejskiego programu „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025”. Realizatorem programu została klinika leczenia niepłodności z Katowic - InviMed, ciesząca się dużym zaufaniem wśród pacjentów. Program jest finansowany ze środków miasta Tychy.

InviMed Katowice, dofinansowanie


Dla par z Tychów starających się o dziecko - wraz z początkiem wiosny, kiedy wszystko budzi się do życia - klinika InviMed z Katowic zaprasza do zapisów do programu "Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025” na 2023 rok.

Zapisy do Programu odbędą się 18 kwietnia 2023 r. w godzinach 9.00-15.00 w klinice InviMed w Katowicach.

Problem niepłodnościW Polsce problem niepłodności dotyka aż 20% par w wieku rozrodczym, a w Tychach - ponad 4500, przy czym dla 2 % z nich jedyną szansą na biologiczne rodzicielstwo jest zapłodnienie pozaustrojowe metodą in vitro.

Program dla Tyszan umożliwia dofinansowanie do jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego lub jednej procedury adopcji zarodka zakwalifikowanym tym parom, u których zdiagnozowano niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub zostały wyczerpane.

W 2023 roku do Programu zostanie zapisanych 25 par, a każda z nich będzie mogła skorzystać z jednokrotnego dofinasowania w ramach Programu. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Program skierowany jest wyłącznie do par mieszkających w Tychach i rozliczających podatek od dochodów osobistych (PIT) w Tychach.

Jeśli para zrezygnuje z uczestnictwa w Programie przed zakończeniem leczenia z przyczyn niemedycznych, będzie zobowiązana do sfinansowania przeprowadzonych procedur z własnych środków finansowych.

Kto może skorzystać z Programu?Program skierowany jest wyłącznie do osób (par) zamieszkałych na terenie miasta Tychy.

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 42 lat (w/g rocznika urodzenia);
 • spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
 • są mieszkańcami miasta Tychy oraz rozliczają podatek od dochodów osobistych (PIT) w Tychach;
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.


Zasady realizacji Programu 1. O kwalifikacji do Programu decyduje kolejność zgłoszeń (poprawnie złożonych wniosków) w miarę dostępności miejsc, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów włączenia i braku kryteriów wykluczających z Programu.
 2. Kryteria wykluczenia z udziału w Programie stanowią zapisy zgodne z punktem III.2 programu polityki zdrowotnej pn.: „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego-In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025”.
 3. Każda para zakwalifikowana do niniejszego Programu ma prawo do skorzystania z dofinansowania jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji.
 4. Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest zakwalifikowanie pary do Programu.


Jak zapisać się do Programu?Aby zapisać się do Programu, należy zabrać ze sobą:

 1. Wypełniony i podpisany przez parę osób starających się skorzystać z Programu Wniosek o objęcie dofinansowaniem w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025” (do pobrania poniżej).
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (do pobrania poniżej).
 3. Dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport.
 4. Pierwsza strona zeznania podatkowego (PIT) potwierdzająca rozliczenie podatku od dochodów osobistych w Tychach przez parę osób starających się skorzystać z Programu


w siedzibie kliniki InviMed w Katowicach, przy ul. Piotrowickiej 83.

Więcej informacji przeczytasz na stronie kliniki InviMed https://www.invimed.pl/100-dofinansowania-leczenia-in-vitro-dla-par-z-tychow-w-invimed-katowice