tychy.info

Reklama

Wiadomości

 • 12 kwietnia 2023
 • 16 kwietnia 2023

Tychy startują z programem dofinansowania In vitro

W piątek, 7 kwietnia w Urzędzie Miasta Tychy podpisano umowę na realizację miejskiego programu „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025”. Realizatorem programu będzie Klinika leczenia niepłodności InviMed Katowice, a zapisy do programu rozpoczynają się 18 kwietnia.

Reklama

W Urzędzie Miasta Tychy podpisano umowę na realizację miejskiego programu „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego" - 7.04.2023 · fot. Piotr Podsiadły / UM Tychy


Szacuje się, że w Polsce niepłodność dotyczy bezpośrednio nawet 1,5 miliona par, co stanowi około 20% społeczeństwa w wieku produkcyjnym. W Tychach niepłodność dotyka ponad cztery i pół tysiąca par - i dla 2% z nich jedyną szansą na biologiczne rodzicielstwo będzie metoda in vitro.

- Wiem, że wiele par w naszym mieście z niecierpliwością czekało na ten moment. Cieszę się, że przystępujemy do realizacji tego ważnego programu, dzięki któremu pary z Tychów uzyskają pomoc w spełnieniu marzeń o posiadaniu potomstwa - mówi Maciej Gramatyka, zastępca prezydenta Tychów ds. społecznych.

- Każda para zakwalifikowana do programu ma prawo do skorzystania z dofinansowania jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji. Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest zakwalifikowanie pary do programu oraz przeprowadzenie jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego lub jednej procedury adopcji zarodka zakwalifikowanym parom u których zdiagnozowano niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub zostały wyczerpane - mówi Iwona Bińkowska, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w UM Tychy.

I Realizator Programu wybrany przez miasto TychyKlinika InviMed - Europejskie Centrum Macierzyństwa, ul. Piotrowicka 83, 40-724 Katowice

II Kto może skorzystać z ProgramuDo programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 42 lat (w/g rocznika urodzenia);
 • spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
 • są mieszkańcami miasta Tychy oraz rozliczają podatek od dochodów osobistych (PIT) w Tychach;
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.


III Zasady zgodnie z którymi będzie realizowany Program 1. O kwalifikacji do Programu decyduje kolejność zgłoszeń (poprawnie złożonych wniosków) w miarę dostępności miejsc, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów włączenia i braku kryteriów wykluczających z Programu.
 2. Kryteria wykluczenia z udziału w Programie stanowią zapisy zgodne z punktem III.2 programu polityki zdrowotnej pn.: Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego-In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025”
 3. Każda para zakwalifikowana do niniejszego Programu ma prawo do skorzystania z dofinansowania jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji.
 4. Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest zakwalifikowanie pary do Programu przez Realizatora oraz w zależności od sytuacji klinicznej pary przeprowadzenie:


a) Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

 • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym w szczególności wymaganych ustawowo badań;
 • stymulację mnogiego jajeczkowania wraz z nadzorowaniem jej przebiegu;
 • dobór dawcy nasienia, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności(w przypadku dawstwa innego niż partnerskie);
 • punkcja pęcherzyków jajnikowych;
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji pęcherzyków jajnikowych;
 • zapłodnienie pozaustrojowe oraz nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;
 • kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane do jamy macicy, w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.


b) Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

 • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym w szczególności wymaganych ustawowo badań;
 • dobór dawczyni komórek rozrodczych, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności;
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
 • pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;
 • kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane do jamy macicy w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.


c) Procedura adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

 • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym w szczególności wymaganych ustawowo badań;
 • dobór dawców zarodka, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności;
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
 • przygotowanie zarodków i transfer zarodków do jamy macicy.


WAŻNE INFORMACJE

Program umożliwia dofinansowanie do jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego lub jednej procedury adopcji zarodka zakwalifikowanym parom, u których zdiagnozowano niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub zostały wyczerpane. Program obejmuje dofinansowanie do wysokości 100% kosztów.

Para może skorzystać z jednokrotnego dofinasowania w ramach Programu.

Program skierowany jest wyłącznie do osób (par) zamieszkałych na terenie miasta Tychy oraz rozliczają podatek od dochodów osobistych (PIT) w Tychach.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie przed zakończeniem leczenia z przyczyn niemedycznych, para zobowiązana będzie sfinansować przeprowadzone procedury z własnych środków finansowych.

Koszty przechowywania kriokonserwowanych zarodków i /lub oocytów powstałych w efekcie przeprowadzonej w ramach Programu procedury zapłodnienia pozaustrojowego, a także koszt późniejszego kriotransferu zarodków nie będą objęte dofinasowaniem w ramach Programu i pozostaną kosztami własnymi pacjentów.

W 2023 roku z Programu może skorzystać 25 par.

IV JAK ZAPISAĆ SIĘ DO PROGRAMUKiedy? Zapisy do Programu rozpoczynają się od 18 kwietnia 2023 roku od godziny 9.00 - 15.00.

Gdzie? Siedziba Kliniki InviMed - Europejskie Centrum Macierzyństwa, ul. Piotrowicka 83, 40-724 Katowice

Co należy przygotować i zabrać ze sobą:

 • Wypełniony i podpisany przez parę osób starających się skorzystać z Programu wniosek o objęcie dofinansowaniem w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025” (do pobrania poniżej).
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (do pobrania poniżej).
 • Dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport.
 • Pierwsza strona zeznania podatkowego (PIT) potwierdzająca rozliczenie podatku od dochodów osobistych w Tychach przez parę osób starających się skorzystać z Programu.


WAŻNE:

O kwalifikacji do Programu decyduje kolejność zgłoszeń (w 2023 roku z Programu może skorzystać 25 par).

Szczegółowych informacji udziela Koordynator Programu: p. Natalia Graba, pod numerem telefonu 694 470 200 w godzinach od 8-18.00 od poniedziałku do piątku.


Uchwała w sprawie programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025” została przyjęta przez Radę Miasta Tychy 24 listopada 2022 roku. Uchwała została przyjęta 15 głosami „za”. Czterech radnych głosowało "przeciw", a trzech radnych wstrzymało się od głosu. Informacja>>

BM / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.