tychy.info

Reklama

Wiadomości

 • 28 marca 2023

Program Czyste Powietrze: w Tychach działa punkt konsultacyjny

W ramach Programu Czyste Powietrze w Urzędzie Miasta Tychy został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać informacje o zasadach Programu oraz materiały informacyjne, a także pomoc w złożeniu wniosków o dofinansowanie.

Reklama

PUNKT KONSULTACYJNY

Punkt konsultacyjny znajduje się Urzędzie Miasta Tychy al. Niepodległości 49, na 8 piętrze w pokoju 806. Informacje na temat Programu można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod nr telefonu 32 776 38 06 lub 32 776 39 05 .

Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie będzie odbywało się w czwartki w godz. 7.30-17.30, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

DLA KOGO

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Do złożenia wniosku o dofinansowanie niezbędne będą poniższe dane:

 1. Dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, numer PESEL, adres, adres e-mail, nr telefonu.
 2. Pełny numer księgi wieczystej
 3. Numer ewidencyjny działki.
 4. Powierzchnia całkowita budynku (m²)
 5. Rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy.
 6. Dane współmałżonki/a - imię, nazwisko, PESEL, adres.
 7. Dane współwłaścicieli - imię, nazwisko, adres.
 8. Ostatni formularz PIT,
 9. Jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą: powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (m²).
 10. Jeśli inwestycja jest zrealizowana, data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Uwaga: zgodnie z zasadami programu faktura nie może być wystawiona wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.


PROGI DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO DOTACJI

Podstawowy -
roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 tys. zł.

Podwyższony*- przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza:

 • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym


Najwyższy* -przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza:

 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym


* W przypadku podwyższonego oraz najwyższego poziomu dofinansowania dochód na członka rodziny powinien być potwierdzony w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta przez MOPS.

KWOTA DOTACJI

 • Dla Beneficjentów uprawionych do podstawowego poziomu dofinansowania - do 66 000 zł
 • Dla Beneficjentów uprawionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - do 99 000 zł
 • Dla Beneficjentów uprawionych do najwyższego poziomu dofinansowania - do 135 000 zł


Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1200 zł na audyt energetyczny.

Więcej informacji o Programie Czyste Powietrze można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl

Załącznik 2 do wniosku - oświadczenie współwłaściciela/współmałżonka

BM / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.