tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 5 maja 2017
  • 7 maja 2017

Mieszkańcy Tychów chcą przystąpić do Związku Metropolitalnego

W trwającym dwa tygodnie głosowaniu - od 14 do 27 kwietnia - 409 mieszkańców opowiedziało się za wstąpieniem miasta Tychy do Związku Metropolitalnego. 76 osób było przeciw, oddano też 48 głosów nieważnych. Liczba osób uprawnionych do udziału w konsultacjach w Tychach wynosiła: 123,814.

podpisanie ustawy metropolitalnej
Podpisanie ustawy metropolitalnej - 4.04.2017 · fot. BP Tomasz Żak / Urząd Marszałkowski


Konsultacje społeczne wśród mieszkańców wszystkich gmin zainteresowanych przystąpieniem do związku są kolejnym etapem na drodze do utworzenia metropolii. Po ich zakończeniu radni poszczególnych miast będą musieli podjąć jeszcze jedną uchwałę, tym razem już w sprawie opinii co do przystąpienia do metropolii. W Tychach sesja odbędzie się 9 maja o godzinie 16.00.

Kolejnym formalnym krokiem będzie przygotowanie wniosku o utworzenie związku metropolitalnego. Zostanie on złożony przez Radę Miasta Katowice i rozpatrzony przez Radę Ministrów. We wniosku znajdą się m.in. informacje o nazwie związku, jego siedzibie, a także wyniki przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych gminach. Następnie Rada Ministrów wyda rozporządzenia powołujące związek metropolitalny (pod warunkiem, że co najmniej 70 proc. rad gmin, które mają wejść w skład związku metropolitalnego pozytywnie zaopiniuje akces do metropolii). Rozporządzenie musi zostać wydane do 30 czerwca, tak by związek metropolitalny został utworzony 1 lipca, a realizację zadań mógł rozpocząć od 1 stycznia 2018 roku.

podpisanie ustawy metropolitalnej
Podpisanie ustawy metropolitalnej - 4.04.2017 · fot. BP Tomasz Żak / Urząd Marszałkowski


Zgodnie z założeniami ustawy, związek metropolitalny będzie wykonywał zadania publiczne m.in. z zakresu: kształtowania ładu przestrzennego, publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku. Budżet związku będzie zasilany z budżetu państwa dodatkowymi 5 proc. wpływów z podatku PIT (podatku dochodowego od osób fizycznych) zamieszkałych na obszarze metropolii. Według szacunków to kwota ponad 250 milionów złotych.

Organami związku będą zgromadzenie, złożone z jednego delegata z każdej gminy oraz zarząd wykonujący zadania przy pomocy urzędu metropolitalnego. Zgromadzenie Związku uchwali jego statut, budżet oraz dokona wyboru zarządu. Zasady działania zarządu, w skład którego wejdzie 5 członków, określi statut związku. Do jego zadań należeć będzie m.in. wykonanie budżetu związku metropolitalnego oraz kierowanie i koordynowanie działalności związku i jego jednostek organizacyjnych.

W skład metropolii ma wejść ok. 40 gmin, które zajmują obszar 2,3 tys. km2, zamieszkały przez ponad 2,3 mln ludzi.

BM / tychy.info
źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.