tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 9 marca 2023

Liderki zmiany, wśród nich tyszanka, o sobie i sytuacji kobiet

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego uczcił tegoroczny Dzień Kobiet organizując pierwszą z serii konferencji na temat wyzwań i perspektyw, jakie stoją przed regionem w kontekście zapewnienia równości kobiet i mężczyzn w różnych obszarach życia społeczno-zawodowego. 8 marca w Kinoteatrze Rialto odbyły się trzy panele poświęcone tematyce kobiet, które odniosły sukces w strukturach władzy, społecznościach lokalnych oraz biznesie.

Reklama

Konferencja "Liderki zmiany" - 8.03.2023 · fot. Tomasz Żak / UMWS


W gronie gości konferencji znaleźli się m.in. Elżbieta Bieńkowska, komisarz UE ds. Wspólnego Rynku, Przemysłu i Przedsiębiorczości w latach 2014- 2019, wicepremier RP w latach 2013 2014; Anna Jedynak, wicemarszałek Województwa Śląskiego; Alina Nowak, Maria Materla i Katarzyna Stachowicz, radne Sejmiku Województwa Śląskiego; Anna Grygierek, burmistrz Strumienia; Piotr Kuczera, prezydent Rybnika, gdzie działa Rada Kobiet; Jolanta Grabowska - Markowska, założycielka i prezeska Społecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis w Mysłowicach; Katarzyna Loska - Szafrańska prezeska Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej w Katowicach; Marta Zmitrukiewicz, prezeska Fundacji dla Rozwoju w Częstochowie; Gabriela Gizdoń, przewodnicząca Stowarzyszenia Koło Gospodyń Czuchów; Bożena Fros, członkini Rybnickiej Rady Kobiet; Barbara Pewna, co-producer Orange Animation sp. z o.o w Bielsku Białej; Katarzyna Absyl, właścicielka Artystycznej Pracowni Cukierniczej Słodkiej Afery w Tychach; Agata Lisowicz - Wala, animatorka społeczna, właścicielka „Herbateki” w Mikołowie; Magdalena Hałas, właścicielka Studia Fotograficznego w Jaworznie; Dorota Patora, prezeska zarządu firmy LED POL w Bielsku Białej oraz Aleksandra Wanat, dyrektor ds Rozwoju w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Zasada równości, jedna z naczelnych zasad Europejskiego Funduszu Społecznego znalazła odzwierciedlenie w zapisach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 poprzez nacisk na premiowanie działań, które będą odznaczały się pozytywnym wpływem na zasadę równości oraz pomogą w mobilizacji i aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet.

- Województwo śląskie przeznacza 15 milionów euro na szkolenia pracodawców i pracowników w zakresie równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji - podkreślała w zdalnym wystąpieniu Cinzia Masina, zastępca dyrektora wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej. - Kobiety mogą starać się o środki na zakładanie firm, szkolenia dla osób poszukujących pracy, także w procesach transformacji zawodowej, oraz wsparcie w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.

- Fundusze europejskie poprzez różne mechanizmy i kryteria preferują projekty wspierające kobiety - wyjaśniała wicemarszałek Anna Jedynak - Mam nadzieję doczekać czasów, kiedy nie będzie się już zwracać uwagi na płeć, a oceny formułowane będą przez pryzmat możliwości, umiejętności i wiedzy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Poprzez aktywizację zawodową kobiet, wsparcie kompetencji i eliminację stereotypów Województwo Śląskie dąży do zniwelowania wciąż istniejących nierówności.

Podczas konferencji głos zabierały kobiety, które osiągnęły sukcesy w życiu zawodowym i działalności społecznej lub politycznej, inspirując i stanowiąc żywy przykład tego, że realizacja zasady równości kobiet i mężczyzn jest możliwa. O swojej działalności opowiedziały w tej mierze Alina Nowak, wieloletni dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, radna wojewódzka, wiceprezes Instytutu Rozwoju Regionalnego Silesia i członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego oraz Katarzyna Stachowicz, wiceprezes zarządu RPWiK w Zawierciu, były poseł na Sejm RP, radna wojewódzka i autorka projektu „Pokonaj raka”.

- Wciąż wiele pozostaje do zmiany w aspekcie równego traktowania kobiet i mężczyzn, są już jednak regulacje w tym zakresie, jak choćby work - life balance, kwoty dotyczące ciał zarządczych w firmach, a niebawem także w zarządach firm, które będą implementowane na grunt prawa krajów członkowskich - mówiła komisarz Elżbieta Bieńkowska. - Docelowo parytety powinny być zniesione, jednak na obecnym etapie są to dobre praktyki do zastosowania, by osiągnąć założone cele.

BM / tychy.info

źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.