Wiadomości

  • 13 lutego 2023
  • 16 lutego 2023
  • wyświetleń: 2537

Chodnik przez rów melioracyjny? MZUiM wyjaśnia

Radni Dariusz Wencepel i Aleksandra Wysocka-Siembiga w ostatnim czasie zwrócili się do Urzędu Miasta Tychy w sprawie kontrowersyjnej (zdaniem mieszkańców) lokalizacji chodnika w ciągu ulicy Czarnej. Z projektu MZUiM wynika bowiem, że ciąg pieszy zostanie poprowadzony przez rów melioracyjny. Teraz radni otrzymali odpowiedź z wyjaśnieniami.

W tym miejscu ma powstać chodnik w ciągu ulicy Czarnej
W tym miejscu ma powstać chodnik w ciągu ulicy Czarnej · fot. Aleksandra Wysocka-Siembiga


Miejski Zarząd Ulic i Mostów poinformował, że inwestycja rozbudowy ul. Czarnej poprzedzona była opracowaniem 5 wariantów koncepcji, które omawiane były na posiedzeniu zespołu ds. realizacji inwestycji drogowych. W skład zespołu wchodzili przedstawiciele zamawiającego (MZUiM), Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej, Zastępca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju, przedstawiciele Urzędu Miasta Tychy: Wydziału Budownictwa, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Geodezji i Wydziału Komunikacji, przedstawiciele Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych oraz projektant.

- W oparciu o te koncepcje zdecydowano o budowie chodnika po stronie zachodniej ul. Czarnej z uwzględnieniem maksymalnego zachowania istniejącego zadrzewienia i zlecone zostało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji - pisze Wojciech Łyko, zastępca dyrektora ds. techniczno-administracyjnych MZUiM.

W projekcie nie została uwzględniona realizacja ścieżki rowerowej, gdyż ul. Czarna objęta jest strefą ograniczonej prędkości do 30 km/h. Jak wskazuje Wojciech Łyko, rozwiązania te są zgodne z przyjętymi Zarządzeniem nr 0050/198/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26.06.2019 w mieście "Standardami i wytycznymi projektowania infrastruktury rowerowej" opracowanymi przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz "Wytycznymi projektowania infrastruktury rowerowej" rekomendowanymi przez ministra właściwego ds. transportu (obecnie Minister Infrastruktury).

- W świetle niniejszych standardów i wytycznych, ulice z uspokojonym ruchem nie wymagają budowy żadnej dodatkowej infrastruktury rowerowej - tłumaczy zastępca dyrektora ds. techniczno-administracyjnych MZUiM i dodaje: - Ze względu na zbliżoną prędkość wszystkich pojazdów, ruch powinien odbywać się wspólnie w jednej przestrzeni. Rozwiązania takie są powszechnie stosowane na terenie naszego kraju oraz w Europie, a analiza zdarzeń z udziałem rowerzystów potwierdza, że jest to rozwiązanie bardzo bezpieczne i funkcjonalne.

W tym miejscu ma powstać chodnik w ciągu ulicy Czarnej
W tym miejscu ma powstać chodnik w ciągu ulicy Czarnej · fot. Aleksandra Wysocka-Siembiga


Chodnik projektowany jest po stronie istniejącej zabudowy oraz skrzyżowań z ul. Brzoskwiniową, Cytrynową, Wiązową i dróg wewnętrznych prowadzących do zabudowy istniejącej przy ul. Czarnej oraz na innych ulicach w dzielnicy.

- Realizacja chodnika po stronie wschodniej wiązałaby się z koniecznością wyznaczania przejść sugerowanych oraz dojść pieszych do istniejącej zabudowy po drugiej stronie jezdni, oraz generowałaby dodatkowy ruch pieszych w poprzek drogi - zauważa Wojciech Łyko.

Zastępca dyrektora ds. techniczno-administracyjnych MZUiM wyjaśnia, że użytkownicy dróg korzystający z urządzeń wspomagających ruch (tj. urządzeń przeznaczonych do poruszania się w pozycji stojącej, napędzanych siłą mięśni jak np. wrotki, rolki, deskorolki, zwykłe hulajnogi) zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą korzystać z chodnika. Natomiast korzystający z urządzeń transportu osobistego (tj. pojazdów napędzanych elektrycznie jak hulajnogi elektryczne, deskorolki elektryczne) z uwagi na większą prędkość poruszania się, w strefie 30 korzystać powinni z jezdni, na równi z rowerzystami.

W tym miejscu ma powstać chodnik w ciągu ulicy Czarnej
W tym miejscu ma powstać chodnik w ciągu ulicy Czarnej · fot. Aleksandra Wysocka-Siembiga


Po stronie zachodniej są już istniejące chodniki na łącznym odcinku ok. 270 m oraz kontynuowany jest chodnik na odcinku ul. Czarnej nie objętym przebudową (za skrzyżowaniem z ul. Zwierzyniecką, ok. 500 m).

Wojciech Łyko podkreśla również, że nabycie działki w rejonie ul. Lawendowej zrealizowane było w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie było związane z realizacją inwestycji drogowej. - Miasto posiada teren wyłącznie na odcinku ok. 135 m, a na dalszym odcinku konieczne byłyby podziały działek, w tym również działek już zabudowanych oraz zabudowanie rowów znajdujących się również po tej stronie oraz wydłużeniem przepustu pod ul. Czarną. Budowa chodnika po stronie wschodniej, z uwagi na krawędź jezdni blisko granicy działki i rosnące wzdłuż ulicy drzewa, wymagałaby jeszcze większego zakresu podziału i wykupów działek - informuje.

Ponadto w zakresie zgłoszonych problemów z odprowadzaniem wody MZUiM podkreśla, że opracowanie zostało wykonane w taki sposób, aby nie doprowadzić do zalewania posesji wodami spływającymi z jezdni i chodnika. W zależności od miejsca, przewidziane zostały zabudowa drenażu francuskiego, koryt betonowych umożliwiających przejęcie wód opadowych do kanalizacji deszczowej i innych rozwiązań kompleksowo rozwiązujących tę kwestię.

Zastępca dyrektora ds. techniczno-administracyjnych MZUiM poinformował również, że w kwestii poszczególnych rozwiązań technicznych zgłoszonych mieszkańców w odrębnych pismach, poprosiliśmy projektanta o zajęcie stanowiska.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.