Wiadomości

  • 1 lutego 2023
  • 2 lutego 2023
  • wyświetleń: 6491

W Tyskich Halach Targowych działa sklep społeczny "Spichlerz"

Od 28 stycznia ponownie działa Sklep społeczny "Spichlerz" w Tychach. To sklep przede wszystkim dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, ale nie tylko. Seniorzy mogą skorzystać z zakupów niezależnie od dochodów, a w soboty sklep jest otwarty dla wszystkich mieszkańców miasta. Jaki trzeba wykazać dochód, by móc skorzystać?

Otwarcie sklepu społecznego w Tychach - 16.09.2022
Otwarcie sklepu społecznego w Tychach - 16.09.2022 · fot. UM Tychy


Jak działa sklep społeczny?Sklep społeczny znajduje się na 1 piętrze w Tyskich Halach Targowych przy al. Józefa Piłsudskiego 8. To miejsce, gdzie można kupić pełnowartościowe produkty, często z krótkim terminem ważności, w cenach niższych niż w innych sklepach. Najważniejszą zasadą działania jest sprzedaż produktów, których ceny za ogólny koszyk zakupów nie przekraczają 50% wartości ceny rynkowej.

W sklepie obowiązuje zasada, że kupujący może nabyć jeden produkt z danego asortymentu.

Sklep jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 16.00, a w soboty od 9.00 do 13.00. Można w nim kupić w atrakcyjnych cenach artykuły spożywcze, środki higieny osobistej oraz środki czystości.

Każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, a jego dochód nie przekracza kwoty 2100 zł dla osoby samotnie gospodarującej, powinien skontaktować się telefonicznie bądź osobiście z najbliższym punktem terenowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym pracownik socjalny zweryfikuje możliwość zakwalifikowania się do korzystania ze sklepu społecznego.

Sklep Społeczny Spichlerz Tychy
Sklep Społeczny Spichlerz Tychy · fot. Sklep Społeczny Spichlerz Tychy


Jaki trzeba mieć dochód, żeby móc skorzystać?Zgodnie z regulaminem sklepu, z zakupów w sklepie społecznym wraz z klubokawiarnią mogą skorzystać mieszkańcy Tychów, w tym również obywatele Ukrainy przebywający na terenie miasta Tychy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zamieszkałe w Tychach - osoby zarówno korzystający już z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również osoby i rodziny nie korzystające dotąd z pomocy MOPS, również których dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające warunki do otrzymania pomocy zgodnie z zapisami ww. ustawy, tj.:

  • 2 103,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 584,00 zł w przeliczeniu na każdą osobę w rodzinie.


Sklep Społeczny Spichlerz Tychy
Sklep Społeczny Spichlerz Tychy · fot. Sklep Społeczny Spichlerz Tychy


Gdzie zgłosić się po skierowanie?Skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest konieczne, by skorzystać ze sklepu od poniedziałku do piątku. Skierowania są wydawane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Budowlanych 59) oraz w Punktów Terenowych MOPS.

Punkty terenowe MOPS Tychy:

1. Punkt Terenowy ul. Edukacji 11 tel. 667 506 466, 32 780 44 00, 32 780 40 20
2. Punkt Terenowy ul. Wejchertów 5 tel. 32 780 54 57, 667 506 460
3. Punkt Terenowy ul. Batorego 57 tel. 887 746 555, 885 450 832
4. Punkt Terenowy ul. Arkadowa 2a, tel. 885 450 831, 887 468 788
5. Punkt Terenowy ul. Narcyzów 24 Czułów, tel. 32 219 83 04, 887 468 790
6. Punkt Terenowy al. Bielska 130, tel. 32 329 45 70, 887 468 791
7. Punkt Terenowy Urbanowice, ul. Przejazdowa 8 tel. 32 216 95 98
8. Punkt Terenowy ul. Nałkowskiej 27 tel. 32 217 51 88, 887 468 789
9. Punkt Terenowy ul. Zaręby 7 (wejście obok kwiaciarni) tel. 32 747 20 73

Informacja MOPS Tychy, ul. Budowlanych 59 tel. 32 323 22 63

Osobami uprawnionymi do zakupów w sklepie społecznym są:
  • mieszkańcy Tychów, w tym obywatele Ukrainy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, posiadający stosowne skierowanie z MOPS,
  • seniorzy w wieku 60 plus bez względu na wysokość dochodów.


Dodatkowo, w każdą sobotę, zakupy będą mogli zrobić wszyscy chętni mieszkańcy Tychów - bez konieczności posiadania skierowania.

Na terenie Tyskich Hal Targowych przy al. Józefa Piłsudskiego 8 działa także klubokawiarnia, która ma być miejscem spotkań i integracji mieszkańców, w szczególności osób samotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Sklep społeczny w Tychach prowadzi Fundacja Wolne Miejsce. Z budżetu miasta na ten cel otrzymała dotację w wysokości ponad 76 tysięcy złotych.

sklep społeczny

BM / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.