Reklama

Wiadomości

  • 3 lutego 2023
  • 7 lutego 2023
  • wyświetleń: 2439

Chodnik w rowie melioracyjnym? Mieszkańcy protestują

Budowa chodnika przy ulicy Czarnej jest uzasadniona. Wątpliwości budzi jednak jego lokalizacja. Ponad 100 mieszkańców sprzeciwia się budowie ciągu pieszo-rowerowego według projektu MZUiM, bowiem wynika z niego, że chodnik zostanie poprowadzony przez... rów melioracyjny. Wskazują na wysokie koszty i brak logiki. Za pośrednictwem radnych: Dariusza Wencepla oraz Aleksandry Wysockiej-Siembigi zwrócili się do Urzędu Miasta Tychy proponując inne rozwiązanie.

W tym miejscu ma powstać chodnik w ciągu ulicy Czarnej
W tym miejscu ma powstać chodnik w ciągu ulicy Czarnej · fot. Aleksandra Wysocka-Siembiga


Nadrzędnym celem budowy chodnika ma być zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego poruszania się ulicą Czarną, zarówno przez uczestników pieszych, zmotoryzowanych oraz rowerzystów. Wąski pas jezdny stanowi obecnie zagrożenie. Radny Dariusz Wencepel wskazuje, że budowa chodnika na rowie odwadniającym po stronie zachodniej, nie rozwiąże problemu bezpieczeństwa rowerzystów i użytkowników hulajnóg, którzy dalej będą skazani na jazdę ciągiem ul. Czarnej.

- Wzdłuż ul. Czarnej po stronie wschodniej miasto nabyło niedawno działki nr: 3539/1 i 2219/2 zapewne celem rozbudowy ul. Czarnej. Odcinek obejmuje ok. 140-metrowy pas, na którym można by przeprowadzić przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Oświęcimskiej w stronę ul. Zwierzynieckiej, bez dodatkowych kosztów wykupu gruntów po stronie zachodniej. Nie korzystanie z tego terenu, który jest miejski, rodzi pytanie o zasadność wydatkowania środków publicznych na jego zakup, skoro nie wykorzystuje się go zgodnie z celem nabycia i projektuje kosztochłonne rozwiązanie po drugiej stronie, które dodatkowo wywołuje społeczny sprzeciw - pisze Dariusz Wencepel w interpelacji do prezydenta miasta.

Radny podkreśla, że mieszkańcy wnoszą o wykonanie projektu i drogi pieszo-rowerowej na ul. Czarnej na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej po stronie wschodniej lub w wersji do ul. Cytrynowej z przejściem na stronę zachodnią w kierunku ul. Zwierzynieckiej, przy zachowaniu istniejących cieków wodnych.

- W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w sprawie rozbudowy ulicy Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej w Tychach - którego celem jest segregacja ruchu pieszego od samochodowego, wnoszę o przychylenie się do uwag i wniosków strony społecznej, które zostały zgłoszone ustnie w MZUiM-ie w mojej obecności oraz pisemnie poparte podpisami lokalnej społeczności - prosi Dariusz Wencepel.

Loading...


Interpelację w sprawie rozbudowy ulicy Czarnej - od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej i budowy chodnika, złożyła również radna Aleksandra Wysocka-Siembiga. W piśmie czytamy, że "planowana budowa chodnika po stronie zachodniej ul. Czarnej wzdłuż posesji o numerach 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 i dalszych do ul. Zwierzynieckiej jest nielogiczna i generuje bardzo wysokie koszty finansowe".

- Mieszkańcy od wielu lat upominali się o jego budowę, tymczasem nie zostali nawet poinformowani o w/w planach. Postępowanie administracyjne w tej sprawie rozpoczęto w kwietniu 2021 roku - o czym lokalna społeczność nie została nawet zawiadomiona, nie mówiąc już o braku konsultacji społecznych. Celem, jak mniemam, budowy chodnika przy ul. Czarnej, jest poprawa bezpieczeństwa poruszania się ulicą Czarną, zarówno przez uczestników pieszych, zmotoryzowanych jak też rowerzystów. Z dokumentacji i oględzin na miejscu wynika, że zaproponowana przez MZUiM budowa chodnika nie rozwiąże problemu a jedynie wygeneruje wysokie koszty, a warto przypomnieć, że pochodzą one ze środków publicznych - pisze Aleksandra Wysocka-Siembiga.

Radna podkreśla, że projektowana budowa chodnika ma przebiegać na całej długości w rowie odwadniającym, który odprowadza duże ilości wody z terenów zlewni całej zachodniej części rejonu. - Takie rozwiązanie spowoduje ogromne problemy z podtapianiem posesji. W planach nie uwzględniono uchwycenia wody z działek rolnych pomiędzy ulicami: Brzoskwiniową, Wiązową, Czarną, co praktycznie dyskwalifikuje ten projekt, gdyż naraża domy mieszkańców na podtopienia. Na to właśnie zwracają uwagę autorzy prośby o zmianę decyzji - czytamy w interpelacji do prezydenta miasta.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż prośbę tę podpisało 108 mieszkańców.

- Panie Prezydencie, w związku z tą sytuacją mieszkańcy złożyli wniosek o wykonanie projektu i drogi pieszo-rowerowej na ul. Czarnej na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej po stronie wschodniej lub w wersji do ul. Cytrynowej z przejściem na stronę zachodnią w kierunku ul. Zwierzynieckiej przy zachowaniu istniejących cieków wodnych. Bardzo proszę o przychylenie się do ich wniosku - zakończyła pismo radna.

Czekamy na odpowiedzi na interpelacje radnych. Wówczas wrócimy do tematu.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.