Wiadomości

  • 10 stycznia 2023
  • wyświetleń: 1042

Nieodpłatna pomoc prawna w Tychach: dla kogo i gdzie skorzystać?

W roku 2023 na terenie miasta Tychy działa pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie to składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku składa oświadczenie dotyczące pomocy de minimis oraz wniosek o jej udzielenie. Dokumenty te należy przesłać do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy (dopiero po ich sprawdzeniu weryfikacji możliwe będzie zapisanie osoby na poradę prawną).

Gdzie i kiedy skorzystać ze wsparcia?nieodpłatna pomoc prawna w Tychach


Wszystkie punkty są dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie punkty działają w trybie hybrydowym, to znaczy, że porady mogą być udzielane stacjonarnie oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku porady udzielanej na odległość, wykonawca pełniący dyżur wykonuje kontakt telefoniczny na wskazany numer telefonu.

W przypadku porad stacjonarnych, w czasie epidemii, konieczne jest działanie w reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pełne informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej w Tychach znajdują się na stronie umtychy.pl/pomoc-prawna.Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej finansowane jest z dotacji celowej będącej w dyspozycji Wojewody Śląskiego, udzielonej Miastu Tychy.

BM / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.