Wiadomości

 • 29 grudnia 2022
 • wyświetleń: 368

Selektywna zbiórka odpadów zgodna z prawem i środowiskiem

Materiał partnera:

Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami zakłada, że będzie ono zgodne zarówno z przepisami prawa, jak i z wymogami ekologii, które stawia przed nami dzisiejszy świat. Prawo i ekologia zresztą mówią tutaj wspólnym głosem. Owocem tego było wprowadzenie obowiązkowej segregacji odpadów, która wymusza zbieranie odpadów w sposób selektywny.

selektywna zbiorka odpadow


Czym jest selektywna zbiórka odpadów?Kiedy mowa o selektywnej zbiórce odpadów, rozumieć można ją zarówno na poziomie indywidualnym, jako zbieranie śmieci wg określonego ich rodzaju w oddzielne pojemniki na terenie nieruchomości (gospodarstwa domowego), jak i umożliwienie takiego zbierania odpadów na poziomie gminy.

Zbiórka odpadów w sposób selektywny w gospodarstwie domowym to wynik wprowadzenia obowiązkowej segregacji odpadów. Jest to tak zwana segregacja u źródła. Każdy, kto wytwarza śmieci bytowe, zobowiązany jest do klasyfikowania ich wg określonej frakcji. Jest ich 5 i obejmują:

 • papier,
 • plastik i metal,
 • opakowania szklane,
 • odpady bio
 • odpady zmieszane.


Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy oznacza zorganizowanie przez gminę selektywnej zbiorki śmieci lub stworzenie do tego niezbędnych warunków. Wynika to z art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina zatem zobowiązana jest do prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów z gospodarstw domowych w znacznie szerszym zakresie, niż ten, który proponuje obowiązkowa segregacja śmieci.

Mowa tu bowiem między innymi o:

 • przeterminowanych lekach i chemikaliach
 • zużytych bateriach i akumulatorach
 • zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • meblach i innych odpadach wielkogabarytowych,
 • odpadach budowlanych i rozbiórkowych


Gmina obowiązek swój realizuje na różne sposoby, przy czym największe znaczenie ma funkcjonowanie tak zwanych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK). Jest to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą pozostawiać odpady, które wychodzą poza kategorie tradycyjnych pięciu frakcji odpadów bytowych. Warunkiem jest jednak samodzielne dostarczenie odpadów do punktu.

Jeśli nie PSZOK, to co?W przypadku tradycyjnych śmieci bytowych nie ma problemu z ich selektywnym zbieraniem i umieszczaniem w odpowiednich pojemnikach. Jednak w przypadku, kiedy np. remontujemy dom czy mieszkanie, żadna z pięciu frakcji nie odpowiada charakterystyce odpadów remontowych czy budowlanych. Kontener na odpady zmieszane nie jest odpowiedni do tego typu odpadów. Pozostaje więc PSZOK, jednak śmieci trzeba tam dostarczyć samodzielnie. Alternatywą może być wynajęcie specjalnego pojemnika od firm, które zajmują się wywozem tego typu śmieci. Kontener na gruz może stanąć na dziedzińcu kamienicy czy pod blokiem, o ile nie zastawia drogi pożarowej czy bram. Na gruzwoz.pl wybierać można spośród bardzo wielu pojemności kontenerów.

O wywóz odpadów dużych gabarytów, jak fotele, wersalki, również można poprosić firmę, która zajmuje się wynajmem kontenerów, np. gruzo.pl, choć spółdzielnie mieszkaniowe nierzadko informują z wyprzedzeniem o cyklicznych zbiorkach śmieci. Wówczas na terenie osiedla wyznaczone jest specjalne miejsce, gdzie pozostawić można np. niechciane meble.

Jeśli chodzi o leki, oddać można je do specjalnych punktów w aptekach, przychodniach czy szpitalach, które posiadają odpowiedni kontener na niewykorzystane lub przeterminowane medykamenty.

Baterie umieścić można w koszach przeznaczonych tylko na ten rodzaj odpadów. Kosze bywają częścią altanki śmietnikowej, częściej jednak umiejscowione są w urzędach, szkołach, supermarketach.

Akumulatory zaś i sprzęty elektryczne oddać można w sklepie podczas kupowania nowego akumulatora czy urządzenia elektrycznego.

Środowisko a selektywna zbiórka odpadówDzięki temu, że odpady zbierane są w sposób selektywny, możliwy jest późniejszy efektywny recykling, niezwykle ważny dla środowiska. Posegregowane wg surowca śmieci mogą być przetworzone na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w celach pierwotnym lub innych. Tym samym ogranicza się ilość śmieci na wysypisku, a jednocześnie produkcję nowych surowców od podstaw. Nawet gruz, który może wydawać się zupełnie bezużyteczny, przetwarzany jest na kruszywo budowlane, które dostaje drugie życie. Odpady, których nie się recyklingować, bywają spalane celem uzyskania tak zwanego gazu niekonwencjonalnego. Śmieci niebezpieczne (odpady medyczne, elektrośmieci itp.) zostają unieszkodliwione, tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska.

Nie ma innej drogi postępowania ze śmieciami zgodnie z przepisami prawa i ekologią jak segregacja śmieci, ich selektywne zbieranie, które daje szansę na późniejsze poddawanie ich recyklingowi lub innym formom utylizacji. Prawo i sugestie znawców środowiska naturalnego nie dopuszczają pod tym względem wyjątków. To dobra wiadomość, szczególnie dla naszej i tak już zaśmieconej Ziemi.