Wiadomości

  • 16 grudnia 2022
  • wyświetleń: 1461

Obowiązek usunięcia błota, śniegu, lodu - straż miejska przypomina

Do obowiązków mieszkańców należy oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodnika wzdłuż nieruchomości pod warunkiem, że chodnik przylega bezpośrednio do nieruchomości - przypomina tyska straż miejska.

Śnieg na chodniku , zima, odśnieżanie
Śnieg na chodniku · fot. Straż Miejska Tychy


Jeśli pas zieleni oddziela nieruchomość od przyległego chodnika właściciel nieruchomości zwolniony jest z tego obowiązku. Jeśli chodnik bezpośrednio przylega do nieruchomości obowiązek właściciela reguluje:

Uchwała nr XVI/338/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy.

Rozdział 1. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2 Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinien być realizowany przez właściciela nieruchomości poprzez odgarnięcie błota, śniegu oraz usunięcie lodu i innych zanieczyszczeń.

W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, można otrzymać mandat w wysokości 100 zł.

ar / tychy.info

źródło: Straż Miejska Tychy

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.