tychy.info

Reklama

Wiadomości

 • 13 grudnia 2022
 • 21 grudnia 2022

Plan urządzania lasu w latach 2023-2032 - konsultacje

Za nami:

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, że od 1 do 21 grudnia wyłożony jest do konsultacji społecznych projekt Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Kobiór na lata 2023-2032.

Reklama

las, wycinka
Zdjęcie ilustracyjne · fot. pixabay.com


Cele, dla których sporządzono projekt Planu Urządzania Lasu przedstawiają się następująco:

 • inwentaryzacja zasobów przyrodniczo-leśnych
 • ocena stanu lasu
 • ocena zagrożeń lasu
 • rozpoznanie funkcji lasu w powiązaniu z zagospodarowaniem przestrzennym
 • dokonanie podziału lasów - wg pełnionych funkcji i przyjętych celów gospodarowania- na gospodarstwa (w tym: specjalne, lasów ochronnych oraz lasów wielofunkcyjnych z dominującą funkcją produkcyjną - zwanych dalej lasami gospodarczymi) z wyróżnieniem drzewostanów do przebudowy, dla potrzeb regulacji użytkowania
 • głównego, optymalizacji etatów użytkowania rębnego i przedrębnego oraz realizacji długookresowych i średniookresowych celów hodowlanych
 • projektowanie pożądanej struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej lasu oraz budowy piętrowej drzewostanów
 • kształtowanie wielkości i struktury zapasu produkcyjnego drzewostanów
 • ustalenie etatów cięć użytkowania rębnego i przedrębnego, ustalenie możliwości lokalizacji etatu cięć użytkowania rębnego w wielkości przyjętej za optymalną, ustalenie zadań gospodarczych na 10-lecie i określenie sposobów ich realizacji, sporządzenie projektu planów szczegółowych (plan cięć, plan hodowli)
 • ustalenie kierunkowych zadań z zakresu ochrony przyrody oraz ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej, gospodarki łowieckiej)
 • określenie potrzeb w zakresie remontów i budowy infrastruktury technicznej, w tym dotyczących turystyki i rekreacji, zobrazowanie przestrzenne urządzanego obiektu, funkcji lasu, wyników inwentaryzacji oraz zadań gospodarki leśnej
 • opracowanie map gospodarczych i tematycznych.


Zainteresowane osoby oraz podmioty mają możliwość przesyłania w formie pisemnej podpisanych wniosków w uwagami dotyczącymi planu. Uwagi i wnioski należy przesyłać do 21 grudnia na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
ul. św. Huberta 43/45
00-543 Katowice

lub mailowo - rdlp@katowice.lasy.gov.pl.

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Dokumenty do konsultacji społecznych w formie elektronicznej zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej - kliknij, aby przejść do strony.

Z dokumentami można się również zapoznać w siedzibie Nadleśnictwa Kobiór (43-211 Piasek, ul. Katowicka 141) oraz w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach (ul. św. Huberta 43/45, 00-543 Katowice).

Na mapie możemy sprawdzić, co planowane jest w naszym najbliższym lesie - kliknij, aby przejść do mapy.

Plan urządzania lasu w latach 2023-2032 - konsultacje

ar / tychy.info

źródło: Nadleśnictwo Kobiór

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.