Wiadomości

  • 18 listopada 2022
  • 22 listopada 2022
  • wyświetleń: 1780

Od wtorku złożymy wniosek o węgiel po preferencyjnej cenie

Od wtorku 22 listopada w tyskim ratuszu przyjmowane będą wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie. Maksymalna ilość paliwa stałego możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie wynosi 1500 kg, tj. 1,5 tony. Mieszkańcy będą mogli nabywać węgiel w cenie 2 tys. zł za tonę.

węgiel opał kopalnia
Od wtorku złożymy wniosek o węgiel po preferencyjnej cenie · fot. czecho.pl


Cena zawiera jednorazową usługę transportu surowca ze składu do gospodarstwa domowego. Realizacja wniosków będzie uzależniona od dostawcy.

Kto może złożyć wniosek?Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona tylko osoba fizyczna w gospodarstwie domowym która:

  • spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 z późn. zm.), tj. osoba której wypłacono dodatek węglowy lub której pozytywnie rozpatrzono wniosek o dodatek węglowy,


albo

  • spełnia warunki do otrzymana dodatku węglowego i nie ubiegała się o dodatek węglowy, a dokonała zgłoszenia głównego źródła ogrzewania, tj. źródła węglowego w CEEB.


W przeciwnym przypadku wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.

Sposób składania wnioskuWniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego można złożyć:

  • bezpośrednio do Urzędu Miasta Tychy
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  • za pośrednictwem poczty.


W Urzędzie Miasta na parterze budynku w Biurze Obsługi Klienta wyznaczone są trzy stanowiska do obsługi mieszkańców: w punkcie informacji oraz stanowiska numer 3 i 6.

Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy urzędu: od poniedziałku do środy: godz. 7.30 - 15:30, w czwartki od godz. 7.30 -17.30 oraz w piątki od godz. 7.30‑13.30.

W przypadku:

  • złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem: Portalu ePUAP - http://epuap.gov.pl - jako pismo ogólne do podmiotu publicznego,
  • przesłania pocztą, wniosek należy kierować na adres: Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.