tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 1 października 2022

Internetowe rejestry geodezyjne i kartograficzne

Zakończyła się realizacja projektu unijnego, którego celem była modernizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Projekt obejmował swoim zasięgiem 4 miasta: Dąbrowę Górniczą, Jaworzno, Sosnowca, Tychy oraz 2 powiaty: będziński, oraz bieruńsko-lędziński.

Reklama

Tychy z lotu ptaka
Panorama na Urząd Miasta Tychy i al. Niepodległości od strony zachodnio-północnej · fot. Radosław Kaźmierczak


POWIATOWEREJESTRY.PL to miejsce gdzie można uzyskać dostęp do aktualnych i wiarygodnych map powiatu. W tym portalu mapowym można wyszukać, pobrać i zobaczyć mapy, które można zamówić oraz opłacić on-line i otrzymać je w wybranej przez siebie formie.

Portal powiatowerejestry.pl przeznaczone są dla:

  • inwestorów i przedsiębiorców, którzy mogą sprawdzić lokalizację swojej inwestycji i w łatwy sposób pozyskać dane o tej lokalizacji i o otoczeniu,
  • dla mieszkańców, dzięki portalowi można m.in. zobaczyć na mapach jak zmieniało się otoczenie na przestrzeni ostatnich lat.


Portal powiatowerejestry.pl powstał dzięki realizacji projektu unijnego w ramach, którego m.in.:

  • utworzono kompletne bazy danych obiektów topograficznych i sieci uzbrojenia terenu oraz zmodernizowano ewidencję gruntów i budynków,
  • dokonano cyfryzacji rejestrów, dokumentów, map prowadzonych dotychczas w formie papierowej,
  • zakupiono nowy sprzęt do digitalizacji, przechowywania i udostępniania danych.


Adres strony: powiatowerejestry.pl

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.