Reklama

Wiadomości

  • 27 września 2022
  • wyświetleń: 1461

W Tychach rozmawiają o podniesieniu poziomu recyklingu śmieci

We wtorek 27 września w Tychach odbywa się konferencja pt. „Jak skutecznie podnieść poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w gminach?” W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele samorządów z terenu województwa śląskiego.

Konferencja pt. „Jak skutecznie podnieść poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
Konferencja pt. „Jak skutecznie podnieść poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w gminach? - 27.09.2022 · fot. UM Tychy


Wśród zaproszonych prelegentów są przedstawiciele m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Urzędu Miasta w Chorzowie, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie gospodarki odpadami.

- Dziś każdy samorząd boryka się z problemami związanymi z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustawa z 1996r. duża zmiana 17.XII.2020) z uwagi na coraz wyższe koszty zagospodarowania odpadów, brak akceptacji części mieszkańców dla proponowanych przez gminy rozwiązań dotyczących np. budowy spalarni, próby „ucieczki” mieszkańców z systemu - mówiła otwierając konferencję Hanna Skoczylas, zastępczyni prezydenta miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Ustawa o utrzymaniu i porządku w gminach dość jasno i rygorystycznie precyzuje obowiązki gmin związane z zagospodarowywaniem odpadów i wskazuje poziomy recyklingu konieczne do osiągnięcia.

- Samorządy są odpowiedzialne za organizacje tego systemu, jego kontrolę i osiąganie poziomu recyklingu. Przejęły cały ciężar wynikający z zapisów ustawy i całe niezadowolenie mieszkańców, których oczekiwania są coraz większe wprost proporcjonalne do akceptacji stawek które muszą płacić za zagospodarowywanie odpadów - podkreśliła Hanna Skoczylas.

- Z uwagi na sytuację na rynku paliw i cen energii będziemy mieć prawdopodobnie do czynienia z sytuacją spadku ilości odbieranych niektórych frakcji odpadów (szczególnie plastiku, kartonów i drewnianych elementów poremontowych), co wpłynie na obniżenie strumienia odpadów selektywnie zbieranych i tym samym na brak możliwości osiągnięcia ustawowych poziomów recyklingu i odzysku odpadów. Liczę, że dzisiejsze spotkanie i głosy poszczególnych gmin na temat sposobu radzenia sobie z realizacją ustawy będą podpowiedzią i wskazaniem możliwych działań - powiedziała zastępczyni prezydenta Tychów Hanna Skoczylas.

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.